Rada Miasta Chorzów

Żłobek dziecko

Będzie drożej w chorzowskich żłobkach. Nie tylko prywatnych

Żłobki, a ściślej dopłaty do nich, budzą ostatnio w Chorzowie dużo emocji. Dotacja dla niepublicznych placówek ma zostać obniżona. W związku z tym radny Jacek Nowak, zadał prezydentowi miasta szereg pytań dotyczących funkcjonowania żłobków w mieście. Czego się dowiedzieliśmy?