Wojewoda zablokował budowę osiedla przy Parku Śląskim. Chodzi o teren byłych Międzynarodowych Targów Katowickich

Wojewoda śląski unieważnił uchwałę Rady Miasta Chorzów, która dała zielone światło na budowę osiedla mieszkaniowego przy Parku Śląskim. Spółka Atal zamierza postawić na terenie byłych Międzynarodowych Targów Katowickich trzy budynki, w których będzie blisko tysiąc mieszkań. Na razie plany dewelopera zostały pokrzyżowane.

Chorzów Teren po zawalonej hali MTK

Teren byłych Międzynarodowych Targów Katowickich w planie zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczony na cele handlowe i usługowe. Jednak zgodnie z ustawą o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących z 2018 r., tzw. specustawą mieszkaniową lub lex deweloper, można tam budować osiedle, ale zgodę na to musi wyrazić Rada Miasta.

Uchwała podjęta z naruszeniem prawa

Chorzowscy radni na początku marca 2023 r. dali zielone światło na budowę osiedla przy Parku Śląskim. Nadzór prawny pełni jednak wojewoda śląski, który rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 11 kwietnia 2023 r. stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta Chorzów w sprawie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej przy ul. Targowej w Chorzowie. W uzasadnieniu czytamy, że „została ona podjęta z naruszeniem prawa”.

Chodzi o „obsługę komunikacyjną” planowanego osiedla oraz szkoły. W uchwale ustalono, że „będzie realizowana przez drogę publiczną – ul. Bytkowską w Katowicach, za pośrednictwem drogi wewnętrznej – ulicy Targowej w Chorzowie”. Rozwiązanie takie jest zgodne z tzw. scpecustawą mieszkaniową, ale – jak wskazuje wojewoda – specustawa wymaga, by prezydent wystąpił o uzgodnienie wniosku z właściwym zarządcą drogi – m.in. w zakresie w jakim projektowana inwestycja powoduje ograniczenia w sposobie zagospodarowania pasa drogowego.

- Brak takiego uzgodnienia z zarządcą drogi publicznej – ul. Bytkowską w Katowicach, uznany został przez organ nadzoru za istotne naruszenie art. 7 ust. 14 pkt 3 specustawy mieszkaniowej, co skutkowało wszczęciem postępowania nadzorczego – czytamy w rozstrzygnięciu wojewody.

W uzasadnieniu wskazane jest, że uzyskanie uzgodnienia zarządcy drogi publicznej jest tym bardziej ważne, bo inwestycja mieszkaniowa, prócz generowania ruchu ponad 1000 samochodów, skutkować będzie również ograniczeniem w sposobie użytkowania pasa drogowego ulicy Bytkowskiej w Katowicach. Spowodowane to ma być przebudową/rozbudową skrzyżowania ulicy Bytkowskiej i Targowej oraz budową przyłączy sieci ciepłowniczej i kanalizacji telekomunikacyjnej, znajdujących się w pasie drogowym ul. Bytkowskiej.

Deweloper chce budować „zielone osiedle”. Społecznicy protestują

Firma Atal na terenie byłych Międzynarodowych Targów Katowickich chce zbudować trzy kaskadowe budynki mieszkalne, które zajmą powierzchnię ok. 17% działki, która od 2018 r. jest własnością dewelopera. W Atalu zapewniają, że to będzie „zielone osiedle”, a oprócz mieszkań znajdą się tam także lokale z przeznaczeniem na funkcje usługowe, np. przedszkole. Obok mają się pojawić elementy małej architektury, skwery, place zabaw oraz miejsca postojowe dla samochodów i rowerów. Jak inwestycja towarzysząca powstać ma szkoła podstawowa.

Przeciwko planom dewelopera protestuje m.in. wiele organizacji społecznych. Ich działacze pojawili się m.in. przed chorzowski Urzędem Miasta, gdy radni dawali zgodę na budowę. Dr Ryszard Kulik Ryszard Kulik z Rady ds. Różnorodności Biologicznej Parku Śląskiego mówił wtedy, że ten teren to otulina Parku Śląskiego i znajduje się 100 metrów od najcenniejszych zasobów przyrodniczych parku. Zaznaczył także, że zniszczony zostanie jego krajobraz.

- Nie zgadzamy się na to w imieniu wielu milionów ludzi, którzy są użytkownikami tego parku. Po drugiej stronie jest interes inwestora i ewentualnie 2 tys. mieszkańców. Zważmy te racje – apelował dr Kulik.

Decyzja wojewody śląskiego nie kończy jednak sprawy. Przysługuje bowiem prawo złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

Chorzowscy radni za budową osiedla przy Parku Śląskim

Może Cię zainteresować:

Protesty nic nie dały. Radni za budową osiedla przy Parku Śląskim

Autor: Maciej Poloczek

09/03/2023

Chorzow targowa4

Może Cię zainteresować:

Chorzowscy radni tym razem przeciw budowie osiedla przy Parku Śląskim

Autor: Maciej Poloczek

27/05/2021

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon