Chorzowscy radni tym razem przeciw budowie osiedla przy Parku Śląskim

Radni z Chorzowa po raz kolejny zajmowali się wnioskiem spółki Green Park Silesia w sprawie budowy osiedla mieszkaniowego przy ul. Targowej 4 w Chorzowie, obok Parku Śląskiego. Tym razem większość z nich była przeciw tej inwestycji.

Chorzow targowa4

Sprawa budowy osiedla mieszkaniowego na terenie po byłym Ośrodku Postępu Technicznego, przy ul. Targowej 4 w Chorzowie znów zmieniła obrót. Po raz pierwszy Rada Miasta Chorzów zajmowała się nią w grudniu 2018 r. i wtedy radni odrzucili wniosek spółki Green Park Silesia. Kolejny raz wniosek dewelopera w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na terenie obok Parku Śląskiego trafił pod obrady w listopadzie 2020 r. i wtedy większość radnych go poparła.

Kolejna zmiana w sprawie budowy osiedla przy ul. Targowej 4

Podjęta przez chorzowskich radnych uchwała została jednak uchylona przez nadzór prawny wojewody śląskiego. W marcu 2021 r. inwestor złożył więc kolejny wniosek, który uwzględniał uwagi nadzoru wojewody. Chorzowscy radni zajęli się nim na sesji 27 maja 2021 r. i… tym razem nie zgodzili się na tę inwestycję! Za było 7 radnych, 13 przeciw, a 1 wstrzymał się o głosu.

Wyniki głosowania w sprawie osiedla przy Parku Śląskim

Spółka Green Park Silesia powołuje się na lex deweloper

Na działce przy ul. Targowej 4 w Chorzowie plan zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje budownictwa mieszkaniowego. Jest to teren przeznaczony pod usługi i handel. Jednak w lipcu 2018 r. weszła w życie tzw. ustawa deweloperska przewidująca ułatwienia w realizacji inwestycji mieszkaniowych. Spółka Green Park Silesia, na podstawie tej ustawy, złożyła więc trzeci już wniosek o lokalizację takiej inwestycji na terenie byłego OPT.

W 2018 roku deweloper chciał postawić przy Parku Śląskim 15 bloków mieszkalnych. Tym razem we wniosku była mowa o 8 mieszkalnych budynkach wielorodzinnych, które miały liczyć 8 kondygnacji. Miało w nich powstać blisko 400 mieszkań. Wycinka drzew na tym terenie, zgodnie z wnioskiem inwestora, miała być ograniczona do „niezbędnego minimum”, a konkretnie miała dotyczyć 124 drzew zdrowych i 55 chorych. Kolejnych 86 drzew miało być przesadzonych, a inwestor w zamian za wycięte drzewa deklarował nowe nasadzenia.

Przy ul. Targowej 4 w Chorzowie powstanie aparthotel?

Plany dewelopera za każdym razem budziły sprzeciw części mieszkańców Chorzowa i miast ościennych oraz społeczników związanych z Parkiem Śląskim. Na działce przy ul. Targowej 4 w Chorzowie może jednak zostać zrealizowana inna inwestycja. We wrześniu 2020 r. wydana została zgodna na budowę czterech budynków „o podstawowej funkcji usługowej (aparthotelu) i uzupełniającej funkcji mieszkalnej”. Inwestorem w tym przypadku ma być spółka Xenakis Development ze Świętochłowic.

fot. Google Maps

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon