Green Park Silesia

Chorzów ul Targowa

Będzie porozumienie w sprawie budowy osiedla przy Parku Śląskim

Władze Chorzowa i firma Atal podpiszą porozumienie dotyczące budowy osiedla przy Parku Śląskim. Chodzi o inwestycję towarzyszącą, czyli budowę szkoły podstawowej. Zgodzili się na to wszyscy radni obecni na ostatniej sesji Rady Miasta Chorzów.