Aparthotel i mieszkania przy Parku Śląskim? Prezydent Chorzowa wydał zgodę na budowę przy ul. Targowej!

Sprawa działki po byłym Ośrodku Postępu Technicznego, graniczącej z Parkiem Śląskim, ciągnie się już od kilku lat. W listopadzie ubiegłego roku znów zajmowali się nią chorzowscy radni, którzy tym razem dali zielone światło na budowę w tym miejscu osiedla mieszkaniowego. Okazuje się jednak, że dwa miesiące wcześniej prezydent Chorzowa wydał już pozwolenie na budowę dotyczące tej samej działki.

Chorzów targowa

Teren przy ul. Targowej 4 w Chorzowie, czyli działkę graniczącą z Parkiem Śląskim, kupiła od Skarbu Państwa spółka Green Park Silesia. To deweloper, który chce tam budować osiedle mieszkaniowe, jednak plan zagospodarowania przestrzennego na to nie pozwala. Spółka, powołując się na tzw. ustawę deweloperską, złożyła więc dwukrotnie wniosek o „ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej”. Za pierwszym razem, w 2018 r., chorzowscy radni byli przeciw, ale już w listopadzie 2020 r. większość z nich poparła wniosek dewelopera. To daje zielone światło na budowę osiedla, ale wojewoda wszczął postępowanie nadzorcze w sprawie tej uchwały.

We wrześniu 2020 r. prezydent Chorzowa wydał zgodę na budowę przy Parku Śląskim

Jak się okazuje już we wrześniu 2020 r. prezydent Chorzowa, Andrzej Kotala, wydał zgodę na zupełnie inną budowę na tej samej działce przy ul. Targowej 4. Mają to być cztery budynki „o podstawowej funkcji usługowej (aparthotelu) i uzupełniającej funkcji mieszkalnej wraz z garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i drogową, murami oporowymi, miejscami gromadzenia odpadów stałych, placem zabaw i placem rekreacji oraz elementami małej architektury”. Inwestorem w tym przypadku nie ma być jednak właściciel terenu, czyli spółka Green Park Silesia, a Xenakis Development ze Świętochłowic. Obie te firmy mają personalne powiązania, a świętochłowicka spółka ma zgodę do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Sprawą zainteresowała się m.in. miejska radna Agnieszka Stępień, która złożyła w tej sprawie interpelację do prezydenta Chorzowa. Prezydent odpowiedział, że świętochłowicka spółka spełniła wszystkie wymagania ustawy Prawo budowlane (m.in. zgodność projektu budowlanego z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego) i nie można było odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzja ta – według prezydenta Kotali – nie koliduje z uchwałą przyjętą w listopadzie przez chorzowskich radnych.

- Uchwała Rady Miasta o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej nie jest decyzją administracyjną; jest promesą do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich – czytamy w odpowiedzi prezydenta.

Pozwolenie na budowę, które uzyskała spółka Xenakis Development, dotyczy 4 budynków o wysokości 8 kondygnacji. W każdym z nich od parteru do czwartego piętra ma być aparthotel, kolejne trzy piętra to mieszkania. Wniosek spółki Green Park Silesia dotyczył 8 budynków o wysokości 8 kondygnacji. W 2018 r. deweloper planował przy Parku Śląskim budowę 15 budynków wielorodzinnych.

fot. Google Maps

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon