Będzie porozumienie w sprawie budowy osiedla przy Parku Śląskim

Władze Chorzowa i firma Atal podpiszą porozumienie dotyczące budowy osiedla przy Parku Śląskim. Chodzi o inwestycję towarzyszącą, czyli budowę szkoły podstawowej. Zgodzili się na to wszyscy radni obecni na ostatniej sesji Rady Miasta Chorzów.

fot. Google
Chorzów ul Targowa

Firma Atal blisko cztery lata temu kupiła prawie 10 hektarów terenu po byłych Międzynarodowych Targach Katowickich, przy ul. Targowej w Chorzowie. W tym teren po zawalonej hali MTK. Deweloper zamierza tam zbudować osiedle mieszkaniowe. Ma to być „zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługową w parterach, garażem podziemnym oraz infrastrukturą techniczną”.

Inwestor chce wykorzystać „lex deweloper” i zbudować osiedle przy Parku Śląskim

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego teren ten jest przeznaczony pod usługi i handel. Inwestor zamierza jednak wykorzystać przepisy „lex deweloper”, czyli o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących z 2018 r. Pozwala ona na budowę mieszkań, choć plan zagospodarowania stanowi co innego. Musi się jednak na to zgodzić Rada Miasta.

Inwestor zamierza wystąpić z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej do Rady Miasta Chorzów. Wśród różnych wymogów, które musi spełnić jeden dotyczy szkoły podstawowej. Zgodnie ze specustawą w miastach, w których liczba mieszkańców przekracza 100 tys., powinna się ona znajdować w odległości nie większej niż 1500 m od planowanej inwestycji i być w stanie przyjąć nowych uczniów „w liczbie dzieci stanowiącej nie mniej niż 7% planowanej liczby mieszkańców inwestycji mieszkaniowej”.

Atal chce przy Parku Śląskim zbudować osiedle i szkołę podstawową, którą... odda miastu

Deweloper zamierza więc wystąpić z drugim wnioskiem – o ustalenie lokalizacji inwestycji towarzyszącej, polegającej na budowie szkoły podstawowej. Szkołę chce zbudować firma Atal, ale służyć będzie wykonywaniu ustawowych zadań miasta związanych ze szkolnictwem. Stąd konieczne jest porozumienie miasta i inwestora.

Chorzowscy radni, 26 maja 2022 r., jednogłośnie wyrazili zgodę na zawarcie takiego porozumienia pomiędzy prezydentem miasta a firmą Atal. Zgodnie z jego projektem inwestor wybuduje szkołę „własnym staraniem, na własny koszt i ryzyko”, a później przekaże ją miastu za złotówkę. Z kolei miasto za 1 zł ma udostępnić teren pod jej budowę.

Czy radni zgodzą się na budowę osiedla przy Parku Śląskim?

Wszystko wskazuje więc na to, że wkrótce chorzowscy radni znów będą decydować o budowie osiedla mieszkaniowego przy Parku Śląskim. Wcześniej kilkakrotnie zajmowali się wnioskiem spółki Green Park Silesia, która także ma tereny przy ul. Targowej i również chce tam zbudować osiedle. I tak jak firma Atal chce wykorzystać przepisy „lex deweloper”.

Po raz pierwszy Rada Miasta Chorzów zajmowała się tą sprawą w grudniu 2018 r. i wtedy radni odrzucili wniosek dewelopera. Kolejne podejście było w listopadzie 2020 r. i wtedy większość chorzowskich radnych zgodziła się na budowę osiedla.

Podjęta przez chorzowskich radnych uchwała została jednak uchylona przez nadzór prawny wojewody śląskiego. W marcu 2021 r. inwestor złożył więc kolejny wniosek, który uwzględniał uwagi nadzoru wojewody. Chorzowscy radni zajęli się nim na sesji w maju 2021 r. i… tym razem nie zgodzili się na tę inwestycję. To chyba jednak nie koniec tej sprawy.

Chorzow targowa4

Może Cię zainteresować:

Chorzowscy radni tym razem przeciw budowie osiedla przy Parku Śląskim

Autor: Maciej Poloczek

27/05/2021

Chorzów byłe MTK

Może Cię zainteresować:

Będą nowe osiedla przy Parku Śląskim? Władze Chorzowa chcą zmiany planów zagospodarowania przestrzennego

Autor: Maciej Poloczek

18/02/2022

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon