Będą nowe osiedla przy Parku Śląskim? Władze Chorzowa chcą zmiany planów zagospodarowania przestrzennego

W porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta Chorzów znalazły się dwa projekty uchwał dotyczące zmian w planach zagospodarowania przestrzennego terenów byłych Międzynarodowych Targów Katowickich. Władze miasta chcą tam dopuścić budownictwo mieszkaniowe.

Teren byłych Międzynarodowych Targów Katowickich to bardzo atrakcyjne działki dla deweloperów. Są położone tuż przy Parku Śląskim, ale obecne plany zagospodarowania przestrzennego nie pozwalają tam na budowę osiedli mieszkaniowych. To tereny przeznaczone na cele usługowe, ale władze Chorzowa chcą to zmienić.

Projekty uchwał w sprawie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego terenów byłych Międzynarodowych Targów Katowickich

W porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta Chorzów, zaplanowanej na 24 lutego 2022 r., znalazły się dwa projekty uchwał „w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części obszaru gminy Chorzów”. Jeden z nich dotyczy obszaru położonego w rejonie ul. Targowej 5 w Chorzowie (o łącznej powierzchni około 2,41 ha), a drugi obszaru położonego w rejonie ul. Targowej w Chorzowie i ul. Bytkowskiej w Katowicach, na którym znajduje się hotel (o łącznej powierzchni około 0,4 ha).

Oba projekty uchwał zostały złożone przez prezydenta Chorzowa, Andrzeja Kotalę. Jeden z nich, dotyczący rejonu ulic Targowej i Bytkowskiej, został przygotowany na wniosek właściciele terenu – spółki Best Forum. W uzasadnieniach do projektów urzędnicy zwracają uwagę, że w bezpośrednim sąsiedztwie tych terenów, przy ul. Bytkowskiej na terenie Katowic „są zrealizowane inwestycje polegające na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych”.

- Zmiana obowiązującego zapisu miejscowego planu i dopuszczenie na obszarze funkcji mieszkaniowej mogłoby stanowić kontynuację kierunku rozwoju obszaru, wpływając tym samym korzystnie na charakter tej części Chorzowa między innymi poprzez stworzenie nowych i poprawę istniejących warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu miasta i wprowadzenie ładu przestrzennego – czytamy w uzasadnieniach.

Osiedle przy Parku Ślaski chciała budować spółka Green Park Silesia

Przypomnijmy, że na sąsiedniej działce, przy ul. Targowej 4 w Chorzowie, osiedle mieszkaniowe chciała zbudować spółka Green Park Silesia. To również jest teren usług, więc zgodę na taką inwestycję musi wydać Rada Miasta Chorzów. Chorzowscy radni zajmowali się tą sprawą trzykrotnie.

W grudniu 2018 r. odrzucili wniosek dewelopera, z kolei w listopadzie 2020 r. go poparli, ale uchwała została uchylone przez nadzór prawny wojewody śląskiego. Inwestor złożył więc kolejny wniosek, który uwzględniał uwagi nadzoru wojewody, ale w maju 2021 r. radni nie zgodzili się na budowę osiedla mieszkaniowego.

Czytaj także:

Wcześniej, we wrześniu 2020 r., prezydent Chorzowa, wydał zgodę na zupełnie inną budowę na tej samej działce przy ul. Targowej 4. Mają to być cztery budynki „o podstawowej funkcji usługowej (aparthotelu) i uzupełniającej funkcji mieszkalnej wraz z garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i drogową, murami oporowymi, miejscami gromadzenia odpadów stałych, placem zabaw i placem rekreacji oraz elementami małej architektury”.

AKTUALIZACJA, 24.02.2022 r.:

Obie uchwały zostały przyjęte przez chorzowskich radnych.

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon