Spółka Green Park Silesia znów chce budować osiedle przy Parku Śląskim!

Wraca sprawa budowy osiedla mieszkaniowego na terenie po byłym OPT, graniczącym z Parkiem Śląskim. Spółka Green Park Silesia złożyła wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji dla ośmiu wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Opt

Osiedle mieszkaniowe przy Parku Śląskim planowano już dwa lata temu

Należącą do Skarbu Państwa działkę po dawnym Ośrodku Postępu Technicznego, graniczącą z Parkiem Śląskim, sprzedano trzy lata temu. Po raz pierwszy spółka Green Park Silesia chciała budować tam osiedle mieszkaniowe w 2018 roku. Planowała przy ul. Targowej postawić 15 bloków.

Plan zagospodarowania przestrzennego Chorzowa przewiduje na tym terenie m.in. usługi czy działalność wystawienniczą i zakazuje budowy budynków mieszkalnych. Jednak w lipcu 2018 r. weszła w życie tzw. ustawa deweloperska przewidująca ułatwienia w realizacji inwestycji mieszkaniowych. Spółka Green Park Silesia, na podstawie tej ustawy, złożyła więc wniosek o przekształcenie działki na cele budowlane. Plany dewelopera zostały jednak oprotestowane, a Rada Miasta Chorzowa nie zgodziła się na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego.

Planowana inwestycja wymagałaby wycięcia ponad 1300 drzew

Po negatywnej decyzji radnych Chorzowa spółka Green Park Silesia zmieniła plany i postanowiła na terenie po OPT postawić obiekty handlowo-usługowe. Ta inwestycja wymagałaby jednak wycięcia ponad 1300 drzew. Inwestor złożył odpowiedni wniosek, a Urząd Miasta Chorzów wydał zgodę na taką wycinkę. Wtedy rozpoczęły się protesty i marsze w obronie drzew, a chorzowscy urzędnicy tłumaczyli, że zgodnie z prawem musieli wydać taką decyzję. Ostatecznie Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję władz Chorzowa, a sprawa inwestycji przy Parku Ślsąkim ucichła.

Green Park Silesia wraca do planów budowy osiedla mieszkaniowego przy Parku Śląskim

Spółka Green Park Silesia wróciła jednak do swoich pierwotnych planów i na działce przy Parku Śląskim znów zamierza budować osiedle mieszkaniowe. Do Urzędu Miasta Chorzów trafił wniosek o „ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej dla zespołu ośmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych”. Inwestor po raz kolejny powołuje się we wniosku na tzw. ustawę deweloperską. Spółka argumentuje, że ten teren należy traktować jako poprodukcyjny, dlatego można tam budować osiedle mieszkaniowe.

- W związku z planowaną inwestycją mieszkaniową konieczne są miejscowe wycinki drzew, które poprzez przemyślane wpisanie nowych obiektów w zastaną strukturę terenu zostały ograniczone do niezbędnego minimum – można przeczytać we wniosku inwestora.

Będą kolejne protesty w sprawie inwestycji planowanej przez Green Park Silesia?

Wniosek spółki Green Park Silesia został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Chorzów, a zainteresowani mają 21 dni na składanie uwag do wniosku. Protest przeciwko tej inwestycji zapowiada już Stowarzyszenie Nasz Park.

- Po raz kolejny inwestor w pokrętny sposób próbuje udowodnić, że planowana inwestycja zabudowania terenu (na ten czas) ośmioma budynkami jest zgodna z wszelkimi przepisami – czytamy na facebookowym profilu stowarzyszenia.

Decyzję w sprawie wniosku spółki Green Park Silesia znów podejmować będą chorzowscy radni.

fot. Google Street View

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon