W Chorzowie uchwalono nowe stawki podatku od nieruchomości. Będą obowiązywać od 1 stycznia 2024 r.

Od 1 stycznia 2024 r. na terenie Chorzowa będą obowiązywać nowe stawki podatku od nieruchomości. Stawki wyższe średnio o około 15 proc.

fot. Maciej Poloczek
W Chorzowie uchwalono nowe stawki podatku od nieruchomości

Uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Chorzowa chorzowscy radni przyjęli podczas sesji w czwartek, 26 października 2023 r. Zgodnie z nią od 1 stycznia 2024 r. stawki będą wyższe średnio o około 15 proc.

Roczne stawki podatku od nieruchomości w Chorzowie

W uchwale ustalono następujące roczne stawki podatku od nieruchomości:

od gruntów:

  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,34 zł od 1 m² powierzchni (obecnie 1,16 zł)
  • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 6,66 zł od 1 ha powierzchni (obecnie 5,79 zł)
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,71 zł od 1 m² powierzchni (obecnie 0,61 zł)
  • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j.Dz. U. z 2021 r. poz. 485), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 4,39 zł od 1 m² powierzchni (obecnie 3,81 zł)

od budynków lub ich części:

  • mieszkalnych – 1,15 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (obecnie 1,00 zł)
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 33,10 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (obecnie 28,78 zł)
  • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 15,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (obecnie 13,47 zł)
  • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 6,76 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (obecnie 5,87 zł)
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 11,17 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (obecnie 9,71 zł)

od budowli:

  • 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (obecnie 2% wartości)

Wzrost stawek podatku od nieruchomości związany jest ze wzrostem cen towarów i usług, który w pierwszym półroczu 2023 r., w stosunku do pierwszego półrocza 2022 r., wyniósł 15 proc.

Skarbówka w Chorzowie zarobiła dla budżetu państwa prawie 6 mln zł

Może Cię zainteresować:

Skarbówka w Chorzowie „zarobiła” dla budżetu państwa prawie 6 mln zł

Autor: Maciej Poloczek

18/07/2023

Urząd Miasta Chorzów

Może Cię zainteresować:

Będzie drożej. W Chorzowie planują podwyżkę podatków

Autor: Maciej Poloczek

14/10/2022

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon