Absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta Andrzeja Kotali

Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa, otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za 2022 r. - Dziękuję za zaufanie, którym mnie państwo obdarzyliście – stwierdził prezydent.

arc
Absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta Chorzowa

Dla prezydenta miasta sesja absolutoryjna jest jedną z najważniejszych w roku. W tej kadencji samorządu zaczyna się od debaty nad raportem o stanie miasta, który stanowi podsumowanie działalności prezydenta w poprzednim roku. Następnie radni głosują nad udzieleniem prezydentowi wotum zaufania.

Później jest uchwała dotycząca zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za poprzedni rok oraz głosowanie nad udzieleniem prezydentowi absolutorium.

Radni PiS wstrzymali się od głosu

W czwartek, 22 czerwca 2023 r., taka sesja odbyła się w Chorzowie. Prezydent Andrzej Kotala otrzymał od radnych wotum zaufania oraz udzielili mu oni absolutorium. Za głosowali radni klubu Koalicji Obywatelskiej, a radni Prawa i Sprawiedliwości wstrzymali się od głosu.

- Bardzo dziękuję za zaufanie, jakim mnie państwo obdarzyliście. To również pozytywna ocena pracy całego zarządu miasta. Wykonanie budżetu miasta stanowi duże zaangażowanie, profesjonalizm i ogromny wkład pracy urzędników ratusza na czele z panią skarbnik – zaznaczył prezydent Kotala.

W sytuacji gdyby prezydent miasta nie otrzymał wotum zaufania w dwóch kolejnych latach z rzędu, Rada Miasta może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie jego odwołania. Z kolei uchwała w sprawie nieudzielenia absolutorium jest równoznaczna z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia referendum.

Andrzej Kotala

Może Cię zainteresować:

Tajne śledztwo w sprawie prezydenta Chorzowa Andrzeja Kotali

Autor: Redakcja

13/12/2022

Donald Tusk

Może Cię zainteresować:

Tusk apeluje do Kotali. "Uważaj jeśli obiecujesz, a jak obiecujesz, to dotrzymuj słowa!"

Autor: Arkadiusz Nauka

26/03/2023

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon