Andrzej Kotala absolutorium

Absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta Chorzowa

Absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta Andrzeja Kotali

Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa, otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za 2022 r. - Dziękuję za zaufanie, którym mnie państwo obdarzyliście – stwierdził prezydent.