Chorzowscy radni z obniżonymi dietami. „Istotne naruszenie prawa”

Nowa Rada Miasta Chorzów najpierw przyjęła uchwałę, w której ustalono zasady obniżenia diet radnych. Później, na wniosek radnych Ruchu Samorządowego Szymona Michałka, uchwałę zmieniła na mniej „radykalną”. Wojewoda śląski uznał to za „istotne naruszenie prawa” i zmienioną uchwałę uznał za nieważną. - Dieta stanowi rekompensatę za utracone przez radnego zarobki, a zatem nie jest świadczeniem pracowniczym – czytamy w uzasadnieniu.

fot. Maciej Poloczek
Chorzow urzad miasta

Od 6 maja 2024 roku działa Rada Miasta Chorzów nowej kadencji. Na sesji, która odbyła się trzy dni później przyjęła uchwałę „w sprawie zasad ustalania wysokości diet oraz zasad ustalania zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Miasta Chorzów”. Maksymalna wysokość diety radnego w Chorzowie to obecnie 3220 zł.

Jednak 100 proc. maksymalnej diety przysługuje jedynie przewodniczącej Rady Miasta, inni radni mają niższą: wiceprzewodniczący Rady Miasta, przewodniczący, zastępca przewodniczącego zgromadzenia oraz członek zarządu związku komunalnego - 95 proc. maksymalnej wysokości diety, przewodniczący stałej komisji Rady Miasta, członek zgromadzenia związku komunalnego – 90 proc., radny niepełniący żadnych z tych funkcji – 85 proc., radny niebędący członkiem żadnej ze stałych komisji Rady Miasta – 60 proc.

W uchwale ustalono także zasady, na jakich dieta radnego będzie obniżona. Wskazują one m.in.:

  • za każdą nieobecność na sesji Rady Miasta - o 30%
  • za każdą nieobecność na komisji Rady Miasta - o 15%
  • za każdą nieobecność na dyżurze radnego powodującą niemożność złożenia interwencji osobistej przez mieszkańca - o 10%
  • w przypadku, gdy w ciągu miesiąca odbywa się więcej niż jedna sesja, dieta podlega obniżeniu - o 20% za nieobecność na każdej z sesji
  • w przypadku, gdy w danym miesiącu sesja nie zostanie zwołana dieta podlega obniżeniu - o 20%
  • w przypadku, gdy w danym miesiącu nie odbędzie się posiedzenie komisji, której radny jest członkiem dieta podlega obniżeniu - o 10%

Radni klubu Ruchu Samorządowego Szymona Michałka nie chcieli obiżenia diet. Wojewoda to unieważnił

Na kolejnej sesji Rady Miasta Chorzów, która odbyła się 23 maja 2024 r., na wniosek klubu radnych Ruchu Samorządowego Szymona Michałka, uchwałę jednak zmieniono. Wykreślono z niej punkty wskazujące, że dieta radnego zostanie obniżona gdy w danym miesiącu nie zostanie zwołana sesja lub nie odbędzie się posiedzenie komisji. Zakwestionował to nadzór prawny wojewody śląskiego.

- Dieta stanowi rekompensatę za utracone przez radnego zarobki, a zatem nie jest świadczeniem pracowniczym. (…) Odnosząc się do rekompensacyjnego charakteru diety, organ nadzoru zwraca uwagę, że Rada ustalając wysokość diety w formie miesięcznego ryczałtu, jest zobowiązana do uwzględnienia sytuacji, w której w danym miesiącu sesja Rady lub posiedzenia komisji w ogóle się nie odbędą. Brak takich regulacji oznacza, że w takich okolicznościach nie znajdą zastosowania przepisy uchwały dot. obniżenia wysokości diety z powodu nieobecności radnego na sesji lub posiedzeniu, a w konsekwencji radnemu winna by przysługiwać dieta w pełnej wysokości – co należy uznać za niedopuszczalne – czytamy w uzasadnieniu rozstrzygnięcia nadzorczego z 1 lipca 2024 r.

W uzasadnieniu czytamy także, że radni mają obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach, „zaś ich działalność jest co do zasady społeczna oraz otrzymywana dieta ma jedynie rekompensować poniesione straty”. I dalej, że „dieta nie ma charakteru wynagrodzenia za pełnioną funkcję, lecz stanowi rekompensatę utraconego dochodu oraz możliwości jego uzyskania, jak również poświęconego czasu z tytułu wykonywania mandatu radnego”. Nadzór prawny wojewody śląskiego uchybienia w uchwale Rady Miasta Chorzów z 23 maja 2024 r. uznanał za „istotne naruszenie prawa” i stwierdził jej nieważność.

Szymon michalek

Może Cię zainteresować:

Ile będzie zarabiał Szymon Michałek? Radni ustalili wysokość wynagrodzenia prezydenta Chorzowa

Autor: Maciej Poloczek

10/05/2024

Chorzow nowa rada miasta

Może Cię zainteresować:

Kto został radnym w Chorzowie? Znane są już wszystkie nazwiska

Autor: Maciej Poloczek

08/04/2024

Zaprzysiężenie prezydenta Chorzowa i ślubowanie radnych miasta

Może Cię zainteresować:

Szymon Michałek zaprzysiężony na prezydenta Chorzowa. Z kim będzie współpracował?

Autor: Maciej Poloczek

06/05/2024

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon