Miejska Biblioteka Publiczna w Chorzowie

Chorzów biblioteka

Nie działa od ponad 3 lat. Teraz filia chorzowskiej biblioteki zostanie ostatecznie zlikwidowana

Miejska Biblioteka Publiczna w Chorzowie zawiesiła działalność Filii nr 1 w Maciejkowicach już w połowie czerwca 2018 r. Teraz zostanie ostatecznie zlikwidowana. Projekt uchwały w tej sprawie znalazł się w porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta Chorzów.