Likwidacja Szkoły Policealnej w CKUE w Chorzowie

Szkoła Policealna nr 1 w chorzowskim Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów zostanie zlikwidowana – zdecydowali miejscy radni. To właściwie tylko formalność, bo ostatni absolwenci opuścili szkołę… blisko cztery lata temu.

fot. Google Street View
Chorzów CKUE

W marcu 2016 uchwałą Rady Miasta utworzono w Chorzowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, które mieści się przy ul. Urbanowicza 2. Struktura CKZiU jest dosyć skomplikowana. W jego skład wchodzą obecnie Technikum Ekonomiczne oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów im. L. Krzywickiego. Z kolei CKUE składa się z Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, Szkoły Policealnej nr 1 oraz Górnośląskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Ostatni absolwenci ukończyli szkołę cztery lata temu

W tym nowym tworze prawnym Szkoła Policealna realnie działała dosyć krótko. - Ostatni skuteczny nabór został przeprowadzony na rok szkolny 2015/2016 w zawodzie technik rachunkowości. Ostatni słuchacze (9 absolwentów) ukończyli szkołę w czerwcu 2017 r. - tłumaczą chorzowscy urzędnicy. W ostatnich trzech latach próbowano reaktywować szkołę i przeprowadzano tam nabór w zawodzie technik administracji, ale nie było chętnych.

Chętnych do nauki brak, więc zdecydowano o likwidacji Szkoły Policealnej. Miejscy radni przyjęli uchwałę w tej sprawie na ostatnie sesji, 27 stycznia 2022 r. Placówka formalnie przestanie istnieć z dniem 31 sierpnia 2022 r.

Czytaj także:

Początki Centrum Kształcenia Ustawicznego Ekonomistów w Chorzowie sięgają roku 1950. Pierwsze było zaoczne Technikum Ekonomiczne dla Pracujących. W kolejnych latach szkoła rozrastała się w miarę przybywania słuchaczy i kierunków. Obecnie można tam zdobyć średnie wykształcenie w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych oraz zawód na bezpłatnych kursach (technik: administracji, ekonomista, handlowiec, logistyk, rachunkowości). Funkcjonujące w CKZiU Technikum Ekonomiczne ma brązową odznakę Rankingu Techników Perspektywy 2022.

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon