Najlepsze licea i technika w Chorzowie

Ogłoszono Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2022. Po uwagę brano wyniki z matur, sukcesy w olimpiadach czy wyniki egzaminu zawodowego. Które szkoły średnie w Chorzowie uznano za najlepsze?

chorzowski.pl
Chorzów Liceum Batorego

Ranking szkół średnich został przygotowany przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” już po raz 24. W tym roku zwycięzcami Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2022 zostali: XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie (najlepsze liceum) oraz Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie (najlepsze technikum). W woj. śląskim najlepsze szkoły to V LO w Bielsku-Białej i Technikum nr 4 w Jastrzębiu Zdroju.

Najlepsze szkoły średnie w Chorzowie

Najlepszym liceum w Chorzowie po raz kolejny zostało Uniwersyteckie I LO im. Juliusza Słowackiego, które zajęło 15. miejsce w rankingu wojewódzkim oraz 157. w rankingi głównym i uzyskało tytuł Złotej Szkoły. Na drugim miejscu jest Publiczne LO S.R.K.A.K., czyli tzw. Katolik (31. miejsce w rankingu wojewódzkim i 286. w ogólnym). Na trzeciej pozycji znalazło się III LO im. Stefana Batorego (74. miejsce w rankingu wojewódzkim i 651. w ogólnym).

Wśród technicznych szkół średnich najlepsze w Chorzowie jest Technikum Mechaniczno-Elektryczne w ZSTiO nr 3 (40. miejsce w rankingu wojewódzkim i 242. w ogólnym). Kolejne jest Technikum Ekonomiczne w CKZiU (54. miejsce w rankingu wojewódzkim i 351. w ogólnym). Podium zamyka Technikum Chemiczne nr 4 w ZSTiO nr 4 (111. miejsce w rankingu wojewódzkim i poniżej 500. miejsca w ogólnym).

Jak podkreślają twórcy rankingu jego głównymi adresatami są uczniowie i ich rodzice. - Ranking „Perspektyw” stanowi pomoc dla młodych ludzi w wyborze liceum lub technikum, które doprowadzi ich do studiów i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu – dodają.

Kryteria rankingu Perspektywy 2022

W tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę dane 1256 liceów ogólnokształcących i 1165 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2021 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

Zasady Rankingu Perspektyw ustaliła kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, komisji ds. kształcenia KRASP, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przedstawicieli komitetów głównych olimpiad. Pracom przewodniczyła dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Kryteria Rankingu Liceów 2022 to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%). Po raz kolejny w tej kategorii uwzględnione zostały osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.

Kryteria Rankingu Techników 2022 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon