Chorzowskie szkoły na mapie (nie)równości. Wyniki kontroli kuratorium

We wrześniu informowaliśmy o trzech szkołach publicznych z Chorzowa, które pojawiły się na interaktywnej mapie (nie)równości w szkole. Zgłaszane są tam działania o charakterze dyskryminacji, indoktrynacji i łamania wolności sumienia. Delegatura Kuratorium Oświaty w Bytomiu przeprowadziła kontrolę w tych placówkach. Co stwierdzono?

fot. freepik.com
Szkoła

Fundacja Wolność od Religii prowadzi projekt „Równość w Szkole – działania na rzecz praw mniejszości bezwyznaniowej”. W jego ramach można m.in. zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi dotyczące m.in. wymuszania jednomyślności światopoglądowej, indoktrynacji czy łamania wolności sumienia.

Nieprawidłowości zgłoszone w szkołach z Chorzowa

Swoje uwagi dotyczące w szkole można zgłaszać na interaktywnej mapie (nie)równości w szkole. Do września pojawiły się tam trzy publiczne szkoły z Chorzowa:

  • Technikum Mechaniczno-Elektryczne im. Nikoli Tesli
  • Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
  • Technikum Ekonomiczne w CKZiU

We wszystkich tych placówkach zgłoszono przemoc symboliczną w postaci krzyży w salach i pomieszczeniach szkolnych oraz nieprawidłowości w organizacji lekcji religii i etyki, w tym: okienka spowodowane umieszczaniem katechezy między lekcjami obowiązkowymi (wszystkie szkoły), wymuszanie oświadczeń o nieuczęszczaniu na zajęcia religii od osób nigdy nie zapisanych (Tech. Mech-Ele. i Tech. Ekon.), wymuszanie od uczniów niezapisanych na religię obecności w szkole nawet, gdy jest to pierwsza lub ostatnia godzina lekcyjna (Tech. Mech.-Ele.).

W Technikum Mechaniczno-Elektrycznym i Technikum Ekonomicznym wskazano także na indoktrynujące lub wykluczające inicjatywy szkolne (np. jasełka czy konkursy religijne z nagrodami, które wykluczają nieuczęszczających na katechezę uczniów z nagród typu "dzień bez pytania"), a w tej pierwszej szkole dodatkowo na organizację mszy w ramach szkolnych uroczystości (np. rozpoczęcia roku szkolnego) "dla wszystkich uczniów" i rozpoczęcie roku szkolnego "jak ksiądz skończy mszę".

Czytaj także:

Szkoła świecka czy wyznaniowa? Zgłoszono nieprawidłowości w chorzowskich placówkach!

Wyniki kontroli kuratorium w chorzowskich szkołach

O komentarz w sprawie tych zarzutów poprosiliśmy m.in. Kuratorium Oświaty w Katowicach, a bytomska delegatura kuratorium przeprowadziła w trzech zgłoszonych szkołach kontrole dotyczące organizacji nauki religii.

Jak przekazała redakcji chorzowski.pl Bożena Szarama, dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Bytomiu, w wyniku kontroli ustalono, że szkoły organizują naukę religii zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty na życzenie rodziców lub pełnoletnich uczniów. Dodała, że do dnia kontroli żaden z rodziców lub pełnoletnich uczniów nie zgłaszał zastrzeżeń do stosowanych przez szkoły oświadczeń o nieuczęszczaniu na zajęli religii. Zaznaczyła też, że żaden przepis nie nakazuje organizacji religii na pierwszej lub ostatniej lekcji.

- Dyrektorzy podejmują starania, aby zorganizować zajęcia w sposób najbardziej optymalny dla uczniów, jednakże duża ilość zajęć, w szczególności w przypadku kształcenia zawodowego oraz warunki lokalowe powodują, że mają w tym zakresie ograniczone możliwości – czytamy w piśmie kuratorium.

Kuratorium informuje również, że uczniom, którzy nie korzystają z nauki religii lub etyki w szkole dyrektor zapewnił opiekę. Z kolei gdy takie zajęcia odbywają się na pierwszej lub ostatniej lekcji rodzice niepełnoletniego ucznia w pisemnym oświadczeniu deklarują, czy dziecko przebywa pod opieką nauczyciela, czy też przychodzi później do szkoły lub wychodzi wcześniej. Z kolei pełnoletni uczniowie mogą decydować sami.

Kuratorium: W pomieszczeniach szkolnych może być umieszczony krzyż

Dyrektor delegatury kuratorium podkreśliła, że jeżeli zajęcia religii odbywają się w salach lekcyjnych, to – zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej – w pomieszczeniach szkolnych może być umieszczony krzyż.

- W przypadku jednej z szkół ponadpodstawowych do nauki religii wyznaczono odrębną salę i jedynie w tym pomieszczeniu lekcyjnym umieszczono krzyż – czytamy w informacji kuratorium.

W wyniku kontroli stwierdzono również, że na stronach internetowych szkół nie zamieszczano informacji o organizowaniu mszy świętej na rozpoczęcie roku szkolnego. W wymienionych szkołach ponadpodstawowych, według informacji z kuratorium, nie odbywały się także konkursy religijne, których szkoły byłyby organizatorami.

- Przeprowadzały natomiast szkolne etapy Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej oraz Olimpiady Teologii Katolickiej, które to podobnie, jak pozostałe olimpiady przedmiotowe są skierowane do młodzieży zainteresowanej konkretnymi zagadnieniami oraz uzdolnionej – tłumaczy dyrektor Szarama.

Na stronie internetowej jednej z tych szkół zamieszczano informacje na temat laureatów tych konkursów, bo „zdaniem dyrektora, osiągnięcie to było sukcesem nie tylko uczniów, lecz również szkoły”. Zaznaczono też, że jasełka ostatni raz zaprezentowano uczniom w grudniu 2018 roku, a żaden przepis tego nie zakazuje. Z kolei dyrektor szkoły podkreślił, że „jest to tradycja wynikająca z historii Europy”.

Na mapie (nie)równości w szkołach jest już osiem publicznych placówek z Chorzowa. Poza trzema zgłoszonymi wcześniej to: IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie, Zespół Szkół Technicznych nr 1 im. Wojciecha Korfantego, Zespół Szkół Technicznych nr 2 im. Mariana Batko, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II oraz Szkoła Podstawowa nr 34 im. Sportowców Hajduckich.

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon