Szkoła świecka czy wyznaniowa? Zgłoszono nieprawidłowości w chorzowskich placówkach!

Trzy szkoły publiczne z Chorzowa pojawiły się na interaktywnej mapie (nie)równości w szkole. Zgłaszane są tam działania o charakterze dyskryminacji, indoktrynacji i łamania wolności sumienia. Jakie zarzuty padły wobec chorzowskich placówek?

Szkoły publiczne, tak jak inne publiczne instytucje, powinny zachować świeckość. Jednak od kilkudziesięciu lat praktyka w naszym kraju jest zupełnie inna. Ponad 30 lat temu do szkół wróciły zajęcia z religii, których program jest pod kontrolą kościoła, a nie kuratorium. Prawie w każdej sali lekcyjnej jest krzyż, rok szkolny rozpoczyna się mszą, a w ramach zajęć szkolnych odbywają się kościelne rekolekcje.

Nie wszystkim odpowiada taka szkolna rzeczywistość, a swoje zastrzeżenia i uwagi dotyczące m.in. wymuszania jednomyślności światopoglądowej, indoktrynacji czy łamania wolności sumienia można zgłaszać w ramach projektu „Równość w Szkole – działania na rzecz praw mniejszości bezwyznaniowej” prowadzonego przez Fundację Wolność od Religii.

- Projekt ma na celu diagnozę, monitoring sytuacji i równouprawnienie mniejszości bezwyznaniowej w oświacie m.in. poprzez przeciwdziałanie indoktrynacji związanej z organizacją uroczystości szkolnych, założeniami i praktykami edukacyjnymi oraz wychowawczymi, a także zapobieganie nierównemu traktowaniu w szkole w obszarze wolności wyznania – czytamy na stronie projektu.

Nieprawidłowości zgłoszono w trzech szkołach z Chorzowa

W ramach projektu „Równość w Szkole” można zgłaszać przejawy dyskryminacji, nierównego traktowania uczniów ze względu na wyznanie lub jego brak oraz inne nieprawidłowości w organizacji życia szkolnego. Do tej pory z terenu Chorzowa zgłoszono nieprawidłowości w trzech szkołach publicznych, to:

  • Technikum Mechaniczno-Elektryczne im. Nikoli Tesli
  • Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi
  • Technikum Ekonomiczne w CKZiU

We wszystkich tych placówkach zgłoszono przemoc symboliczną w postaci krzyży w salach i pomieszczeniach szkolnych oraz nieprawidłowości w organizacji lekcji religii i etyki, w tym: okienka spowodowane umieszczaniem katechezy między lekcjami obowiązkowymi (wszystkie szkoły), wymuszanie oświadczeń o nieuczęszczaniu na zajęcia religii od osób nigdy nie zapisanych (Tech. Mech-Ele. i Tech. Ekon.), wymuszanie od uczniów niezapisanych na religię obecności w szkole nawet, gdy jest to pierwsza lub ostatnia godzina lekcyjna (Tech. Mech.-Ele.).

W Technikum Mechaniczno-Elektrycznym i Technikum Ekonomicznym wskazano także na indoktrynujące lub wykluczające inicjatywy szkolne (np. jasełka czy konkursy religijne z nagrodami, które wykluczają nieuczęszczających na katechezę uczniów z nagród typu "dzień bez pytania"), a w tej pierwszej szkole dodatkowo na organizację mszy w ramach szkolnych uroczystości (np. rozpoczęcia roku szkolnego) "dla wszystkich uczniów" i rozpoczęcie roku szkolnego "jak ksiądz skończy mszę".

W ramach projektu „Równość w Szkole” zgłoszono już nieprawidłowości w blisko 800 szkołach w całym kraju.

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Urząd Miasta Chorzów oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach. Na razie nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Czytaj także:

Chorzów: Ile kosztują lekcje religii? To spora kwota!

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon