Zakładowy Dom Kultury w Muzeum Hutnictwa. Chętni będą mogli skorzystać z muzealnych przestrzeni

W chorzowskim Muzeum Hutnictwa rusza Zakładowy Dom Kultury. W ramach tego projektu różnego rodzaju organizacje, jak i osoby fizyczne prowadzące działalność zbieżną z zadaniami muzeum, będą mogły bezpłatnie korzystać z przestrzeni tej instytucji. Nabór wniosków trwa do 19 czerwca 2024 r.

Muzeum hutnictwa

Projekt Zakładowego Dom Kultury w chorzowskim Muzeum Hutnictwa nawiązuje do ideii domów kultury prowadzonych kiedyś przez zakłady pracy. Jak tłumaczy Adam Kowalski, dyrektor muzeum, podobnie jak one ma dawać przestrzeń do aktywności, spotkań i rozwijania zainteresowań.

- Jest to forma współpracy, w której Muzeum Hutnictwa nieodpłatnie udostępnia swoje przestrzenie. W zamian podmioty z nich korzystające prezentują swoją ofertę bądź aktywności podczas wydarzeń organizowanych w Muzeum. Ta forma uspołeczniania naszej działalności jest wdrożeniem jednej z rekomendacji jaka sformułowana została w ramach zrealizowanego przez nas w ubiegłym roku projektu pn. Oddział Od/nowa. Były to obszerne konsultacje społeczne, w których wzięło udział prawie 300 osób. Zmierzały do wspólnego wypracowania ze społecznością lokalną pomysłów na dalszy rozwój naszej instytucji – mówi dyrektor Kowalski.

Zakładowy Dom Kultury to projekt skierowany do osób fizycznych, jak i różnych organizacji zajmujących się prowadzeniem działalności edukacyjnej, artystycznej i upowszechniającej kulturę, historię, naukę oraz dziedzictwo kulturowe, zarówno to materialne jak i niematerialne. Żeby wziąć w nim udział należy złożyć wniosek, a wszelkie dokumenty i informacje dostępne są na stronie internetowej Muzeum Hutnictwa.

Trwa nabór wniosków do projektu Zakładowy Dom Kultury

Nabór wniosków trwa od 5 do 19 czerwca 2024 r. Wnioski będą weryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym. Udział w ich ocenie wezmą członkowie Społecznego Kolegium Doradczego, powołanego w muzeum w kwietniu 2024 r. Z wybranymi wnioskodawcami podpisane zostaną umowy o współpracy, na podstawie których będą mogli nieodpłatnie korzystać z wybranych sal muzeum.

- Będzie można z nich skorzystać w dniach i godzinach udostępnienia muzeum dla zwiedzających, w tym także w weekendy, nie częściej jednak niż dwa razy w miesiącu i nie rzadziej niż trzy razy w roku kalendarzowym. W zamian za to podmiot korzystając z przestrzeni muzeum zobowiązany będzie do aktywnego uczestnictwa w co najmniej jednym wydarzeniu organizowanym przez muzeum, na przykład przygotowując prezentację swojej działalności – tłumaczą w chorzowskim muzeum.

W zależności od możliwości i potrzeb muzeum będą ogłaszane kolejne nabory. Projekt Zakładowy Dom Kultury ma charakter pilotażowy i realizowany będzie do końca 2024 r. z możliwością jego przedłużenia na kolejny rok kalendarzowy.

Pochód Ludzi Ognia w Chorzowie

Może Cię zainteresować:

Pochód Ludzi Ognia przeszedł przez Chorzów. Tak świętowano św. Floriana

Autor: Maciej Poloczek

06/05/2024

Ambasador islandii w muzeum hutnictwa 15 marca 2024 3

Może Cię zainteresować:

Ambasador Islandii odwiedził Muzeum Hutnictwa w Chorzowie. Powód? Wyjątkowy starodruk Księgi o Zasiedleniu, opisującej dzieje Islandii

Autor: Szymon Karpe

15/03/2024

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon