W Chorzowie można już składać wnioski o dodatek elektryczny

Od czwartku, 1 grudnia 2022 r., można składać wnioski o dodatek elektryczny. W Chorzowie przyjmuje je Ośrodek Pomocy Społecznej. Jakie warunki trzeba spełnić?

fot. pixabay.com
Słup energetyczny

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną. Konieczny warunkiem uzyskania takiego jednorazowego świadczenia jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Dla kogo dodatek elektryczny?

W przypadku gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. Jeżeli wniosek złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy.

Dodatek elektryczny nie przysługuje w przypadku, gdy:

  • gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji
  • gospodarstwo domowe skorzystało z dodatku węglowego, z dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (gdy główne źródło ciepła zasilane jest peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, skroplonym gazem LPG lub gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy)
  • gospodarstwo domowe skorzystało z paliwa stałego zakupionego po cenie i od przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw, czyli nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę

Wysokość dodatku elektrycznego

Wysokość dodatku elektrycznego uzależniona jest od zużycia energii elektrycznej w 2021 r.:

  • 1000 zł w przypadku zużycia energii elektrycznej w 2021 r. na poziomie do 5 MWh
  • 1500 zł w przypadku zużycia energii elektrycznej w 2021 r. na poziomie przekraczającym 5000 MWh (do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5MWh)

Gdzie w Chorzowie złożyć wniosek o dodatek elektryczny?

Wnioski o dodatek elektryczny można składać od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. W Chorzowie przyjmowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej. W formie pisemnej należy je złożyć w siedzibie ośrodka przy ul. Racławickiej 19, w pokoju 110.

Można to zrobić również za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wtedy wniosek należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Dodatek elektryczny jest świadczeniem jednorazowym i wypłacany będzie do 31 marca 2023 r.

Węgiel

Może Cię zainteresować:

W Chorzowie ruszyła sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie

Autor: Maciej Poloczek

30/11/2022

Węgiel

Może Cię zainteresować:

W Chorzowie w końcu ruszy wypłata dodatku węglowego

Autor: Maciej Poloczek

26/09/2022

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon