radny Chorzowa

Nowak

Radny Jacek Nowak wycięty z Rady Muzeum w Chorzowie. Zdecydowała polityka?

Rada Miasta Chorzów powołała nową Radę Muzeum w Chorzowie. Troje z dziewięciu jej członków, spośród swojego grona, wskazują miejscy radni. Od kilkunastu lat zasiadał w niej m.in. Jacek Nowak, z klubu PiS, ale tym razem nie został wybrany. Radny Nowak sugeruje, że zdecydowała polityka, a nie względy merytoryczne.