Sąd zdecyduje o budowie osiedla przy Parku Śląskim. Chorzów zaskarży decyzję wojewody

Chorzów wniesie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody śląskiego, które unieważniło uchwałę dającą zielone światło na budowę osiedla mieszkaniowego przy Parku Śląskim, na terenie byłych Międzynarodowych Targów Katowickich. Uchwałę w tej sprawie w czwartek, 20 kwietnia 2023 r., przyjęli chorzowscy radni.

fot. ATAL/Wizualizacja osiedla
Chorzów zaskarży decyzję wojewody ws osiedla przy Parku Śląskim

Osiedle mieszkaniowe na terenie byłych Międzynarodowych Targów Katowickich zamierza zbudować spółka ATAL. W planie zagospodarowania przestrzennego jest to teren przeznaczony na cele handlowe i usługowe. Jednak zgodnie z ustawą lex deweloper z 2018 r. można tam budować osiedle, ale zgodę na to musi wyrazić Rada Miasta.

Radni dali zielone światło na budowę osiedla przy Parku Śląskim. Wojewoda unieważnił uchwałę

Chorzowscy radni uchwałą z 9 marca 2023 r. dali zielone światło na budowę osiedla przy Parku Śląskim. Wojewoda śląski, rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 11 kwietnia 2023 r. stwierdził nieważność uchwały, gdyż „została ona podjęta z naruszeniem prawa”.

W uchwale ustalono, że „obsługa komunikacyjna” planowanego osiedla „będzie realizowana przez drogę publiczną – ul. Bytkowską w Katowicach, za pośrednictwem drogi wewnętrznej – ulicy Targowej w Chorzowie”. Wojewoda wskazał, że zgodnie ze specustawą mieszkaniową należało to jednak uzgodnić z zarządcą ul. Bytkowskiej, czyli MZUiM w Katowicach. Takiego uzgodnienia nie było.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody śląskiego można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. W Chorzowie zdecydowano się na ten krok. W czwartek, 20 kwietnia 2023 r., miejscy radni zdecydowali o wniesieniu skargi do WSA.

Rozstrzygnięcie wojewody wydane zbyt późno?

Radni wskazali, że „rozstrzygnięcie nadzorcze należy uznać za bezzasadne”, bo wydane zostało z naruszeniem art. 91 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym wojewoda powinien stwierdzić nieważność uchwały w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej doręczenia. W Chorzowie zaznaczają, że wojewoda otrzymał uchwałę 10 marca 2023 r., więc ostateczny termin wydania rozstrzygnięcia nadzorczego upłynął 9 kwietnia 2023 r. Zostało wydane dwa dni później.

Poza tym wskazano m.in., że lokalizacja inwestycji mieszkaniowej nie przylega do pasa drogowego ul. Bytkowskiej w Katowicach i nie powoduje ograniczenia w sposobie zagospodarowania jej pasa drogowego, więc – według chorzowskich radnych – nie wymaga uzgodnienia z zarządcą drogi, czyli MZUiM w Katowicach.

Atal chce zbudować „zielone osiedle”

Spółka ATAL na terenie byłych Międzynarodowych Targów Katowickich chce zbudować trzy kaskadowe budynki mieszkalne, które zajmą powierzchnię ok. 17% działki, która od 2018 r. jest własnością dewelopera. Deweloper zapewnia, że to będzie „zielone osiedle”, a oprócz mieszkań znajdą się tam także lokale z przeznaczeniem na funkcje usługowe, np. przedszkole.

Obok mają się pojawić elementy małej architektury, skwery, place zabaw oraz miejsca postojowe dla samochodów i rowerów. Jak inwestycja towarzysząca powstać ma szkoła podstawowa. Przeciwko planom spółki protestuje m.in. wiele organizacji społecznych. Ich działacze pojawili się przed chorzowski Urzędem Miasta, gdy radni dawali zgodę na budowę.

Chorzów Teren po zawalonej hali MTK

Może Cię zainteresować:

Wojewoda zablokował budowę osiedla przy Parku Śląskim. Chodzi o teren byłych Międzynarodowych Targów Katowickich

Autor: Maciej Poloczek

14/04/2023

Chorzowscy radni za budową osiedla przy Parku Śląskim

Może Cię zainteresować:

Protesty nic nie dały. Radni za budową osiedla przy Parku Śląskim

Autor: Maciej Poloczek

09/03/2023

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon