Kolejny nabór wniosków o wynajem mieszkań w SIM Śląsk w Chorzowie

Ruszył czwarty nabór wniosków o wynajem mieszkań w ramach inwestycji przy ul. Michałkowickiej w Chorzowie. Spółka SIM Śląsk zamierza tam zbudować osiedle, ale na początek będzie tylko jeden budynek wielorodzinny.

fot. SIM Śląsk
Nabór wniosków o wynajem mieszkań w SIM Śląsk w Chorzowie

Za budowę nowego osiedla mieszkaniowego w Maciejkowicach, tuż przy granicy w Siemianowicami Śląskimi, odpowiada spółka SIM Śląsk, którą tworzą miasta: Chorzów, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Zabrze oraz Krajowy Zasób Nieruchomości. W Chorzowie przy ul. Michałkowickiej ma postać w sumie ponad 1000 mieszkań. Na początek jednak będzie to tylko jeden budynek. Będzie miał pięć segmentów i sześć kondygnacji nadziemnych oraz garaże podziemne.

Znajdzie się tam 112 mieszkań w standardzie „pod klucz”, o powierzchni użytkowej od około 38 do 72 m². W garażach podziemnych będzie 54 miejsc postojowych oraz 114 miejsc postojowych naziemnych. Na początku października 2022 r. podpisano umowę z wykonawcą inwestycji - konsorcjum firm MOSTOSTAL Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. oraz Przedsiębiorstwa MAXIMUS ZBH MUC sp.k. Koszt inwestycji to 44 mln zł.

Czwarty nabór wniosków o wynajem mieszkań na osiedlu SIM Śląsk w Maciejkowicach

Mieszkania na nowym osiedlu w Maciejkowicach będą dostępne na zasadach najmu, z możliwością dojścia do własności. Aby zostać najemcą lokalu w zasobie SIM Śląsk sp. z o.o. należy wziąć udział w naborze prowadzonym przez miasto i spółkę. Ruszył już czwarty. Będzie prowadzony od 4 do 21 grudnia 2023 r. Druki wniosku wraz z wymaganymi załącznikami dostępne są do pobrania ze strony internetowej inwestora: https://www.sim-slask.pl/ oraz Urzędu Miasta Chorzów: http://bip.chorzow.eu/index.ph..., w formie papierowej w Urzędzie Miasta Chorzów i siedzibie inwestora.

- Szczegółowe informacje dotyczące wszelkich formalności związanych z naborem dostępne są na stronie internetowej inwestora: https://www.sim-slask.pl/. Informacji na temat naboru udziela również Wydział Zasobów Komunalnych Urzędu Miasta Chorzów pod numerem telefonu tel. 32 4165000 wew. 5313 i 5315 – informują w chorzowskim magistracie.

Wypełnione i podpisane wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć osobiście (zalecane) lub przez pełnomocnika w Wydziale Zasobów Komunalnych Urzędu Miasta Chorzów pok. 123, złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP, przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta Chorzów Wydział Zasobów Komunalnych ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów z dopiskiem "nabór wniosków ul. Michałkowicka" (liczy się data stempla pocztowego).

Progi dochodowe dla osób ubiegających się o najem lokalu w SIM Śląsk

Dochód minimalny - średni miesięczny dochód przypadający na członka gospodarstwa domowego za ostatnie trzy miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o zawarcie umowa najmu lokalu mieszkalnego nie jest niższy niż:

  • w gospodarstwie jednoosobowym 200 % najniższej emerytury - 3176,89 zł
  • w gospodarstwie wieloosobowym 150 % najniższej emerytury - 2382,67 zł

Dochód maksymalny - średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym jest zawierana umowa najmu lokalu mieszkalnego nie przekracza wysokości, o której mowa w art. 7a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych”

  • 1-osobowe - 6708,26 zł
  • 2-osobowe - 9391,57 zł
  • 3-osobowe - 12969,30 zł
  • 4-osobowe - 15205,39 zł
  • 5-osobowe - 18335,91 zł
  • 6-osobowe - 21466,44 zł
Chorzów Wizualizacja osiedla na terenie byłej rzeźni

Może Cię zainteresować:

Osiedle mieszkaniowe na terenie byłej rzeźni miejskiej w Chorzowie. Decyzja w rękach radnych

Autor: Maciej Poloczek

20/11/2023

Podpisano umowę na budowę ponad 100 w Maciejkowicach To inwestycja w ramach SIM Śląsk

Może Cię zainteresować:

Podpisano umowę na budowę ponad 100 mieszkań w Maciejkowicach. To inwestycja w ramach SIM Śląsk

Autor: Maciej Poloczek

02/10/2023

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon