Ile zarabiają nauczyciele w Chorzowie? Różnice w zarobkach wynoszą nawet 2,5 tys, zł

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Chorzów przygotował sprawozdanie ze średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2022 roku. Różnice w ich zarobkach, w zależności od stopnia awansu zawodowego, wynoszą nawet 2,5 tys. zł.

fot. Maciej Poloczek
Chorzów Liceum Batorego

Wynagrodzenie nauczycieli reguluje Karta Nauczyciela i składa się ono z: wynagrodzenia zasadniczego, dodatków (za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, oraz za warunki pracy), wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

- Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych, a wysokość dodatków odpowiednio od okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji oraz trudnych lub uciążliwych warunków pracy – określono w Karcie Nauczyciela.

Średnie wynagrodzenie nauczyciela ustalane jest na podstawie kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej, która w 2022 r. wyniosła 3 537,80 zł. Dla nauczyciela początkowego to 120% kwoty bazowej, dla mianowanego – 144%, a dla dyplomowanego – 184%.

W Chorzowie na wynagrodzenia nauczycieli wydano blisko 136 mln zł

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Chorzów przygotował sprawozdanie ze średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2022 r. w szkołach prowadzonych przez miasto Chorzów. Dokument trafił do przewodniczącego chorzowskiej Rady Miasta. Wynika z niego, że różnica w zarobkach nauczycieli, w zależności od stopnia awansu zawodowego, wynosi nawet blisko 2,5 tys, zł.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli w Chorzowie w 2022 r. (kwoty brutto):

  • nauczyciel dyplomowany: od 1.01 do 30.04 - 6 509,55 zł, od 1.05 do 31.12 - 6 795,97 zł
  • nauczyciel mianowany: od 1.01 do 30.04 - 5 094,43 zł, od 1.05 do 31.12 - 5 318,58 zł
  • nauczyciel kontraktowy: od 1.01 do 30.04 - 3 926,96 zł, od 1.05 do 31.08 - 4 099,74 zł
  • nauczyciel stażysta: od 1.01 do 30.04 - 3 537,80 zł, od 1.05 do 31.08 - 3 693,46 zł
  • nauczyciel początkujący (zastąpił kontraktowego i stażystę): od 1.09 do 31.12 - 4 323,15 zł

Według przedstawionego sprawozdania liczba etatów nauczycieli na koniec roku w chorzowskich szkołach publicznych wynosiła 1 754, a wydatki poniesione na ich wynagrodzenia w 2022 r. wyniosły w sumie 135 928 439 zł.

Chorzów Uniwesyteckie I LO im Juliusza Słowackiego

Może Cię zainteresować:

Ranking Perspektywy 2023. Najlepsze licea i technika w Chorzowie

Autor: Maciej Poloczek

12/01/2023

Świadkowie historii

Może Cię zainteresować:

„Świadkowie historii”. Uczniowie z Chorzowa napisali książkę o pandemii

Autor: Maciej Poloczek

19/09/2022

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon