ATAL pokazuje wizualizacje osiedla przy Targowej, na terenach byłego OPT, tuż przy Parku Śląskim

ATAL, deweloper ze śląskimi korzeniami, przedstawił koncepcję osiedla przy ulicy Targowej w Chorzowie, tuż przy Parku Śląskim. Ma to być "zielone osiedle".

Ogólnopolski deweloper ATAL opracował koncepcję osiedla, którego budowę planuje przy ulicy Targowej w Chorzowie, przy Parku Śląskim.

- Powstanie inwestycji, wraz z nowoczesną szkołą podstawową, jest szansą na rewitalizację terenu po byłym Ośrodku Postępu Technicznego i nadanie mu nowej funkcji, z poszanowaniem istnie­jącej substancji przyrodniczej. Z założeniami inwestycji, a także argumentami za jej realizacją, można zapoznać się na dedykowanej stronie internetowej pod adresem ataltargowa.pl - twierdzi ATAL

Budowa osiedla w tym miejscu budzi kontrowersje. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, teren ten jest przeznaczony pod usługi i handel. Inwestor zamierza jednak wykorzystać przepisy „lex deweloper”, czyli o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących z 2018 r. Pozwala ona na budowę mieszkań, choć plan zagospodarowania stanowi co innego. Musi się jednak na to zgodzić Rada Miasta. Tej zgody jeszcze nie ma.

Trzy kaskadowe budynki przy Targowej

Inwestycja ATAL-u zakłada powstanie trzech kaskadowych budynków mieszkalnych, które zajmą powierzchnię ok. 17% działki będącej od 2018 roku we władaniu dewelopera. Oprócz mieszkań znajdą się w nich także lokale z przeznaczeniem na funkcje usługowe, np. przedszkole.

Zaprezentowany plan zakłada również powstanie nowoczesnej publicznej szkoły podstawowej, która po wybudowaniu przez i na koszt dewelopera przejdzie na własność samorządu. Aby realizacja tej części inwestycji była możliwa, ATAL podpisał porozumienie z prezydentem Chorzowa, który uzyskał mandat radnych do tej czynności w jednogłośnym głosowaniu przedmiotowej uchwały. Według wstępnych założeń, w szkole będzie mogło uczyć się ok. 200 uczniów i uczennic, do dyspozycji których będą sala gimnastyczna i boisko zewnętrzne.

Autorem koncepcji jest katowicki architekt Wojciech Wojciechowski, wraz z zespołem. W projekcie osiedla, utrzymanym w minimalistycznym stylu, dominują jasne barwy elewacji budynków oraz efektowne przeszklenia balkonów i tarasów. Usytuowanie budynków ma zapewnić mieszkaniom możliwie jak najlepsze nasłonecznienie i przewietrzanie.

Ma być więcej zieleni

Jednakże priorytetem dla architektów i dewelopera, jak czytamy w informacji ATAL-u, było nadanie zabudowie takich cech, dzięki którym harmonijnie wkomponuje się ona w parkowe otoczenie. Plany zakładają realizację inwestycji na terenie dotychczas zabudowanym i zabetonowanym oraz przywrócenie mu wartości przyrodniczych. Aktualnie na obszarze opracowania projektowego dotyczącego osiedla zieleń stanowi 43% powierzchni. Koncepcja zakłada zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej do 64%. Będzie to możliwe dzięki zaplanowaniu licznych stref zieleni, także w zdegradowanych miejscach, jak np. w miejscu dawnego budynku skateparku, a także posadzeniu łąk kwietnych i innych form przyrodniczych.

Naszą intencją jest stworzenie na tym terenie nowoczesnego, przyjaznego środowisku i ludziom osiedla, które będzie dobrym miejscem do życia. Rozwiązania, które zamierzamy wdrożyć, mają zapewnić przyszłym mieszkańcom jak największy komfort, a także sprzyjać oszczędzaniu zasobów naturalnych oraz mobilności transportowej. To m.in. technologie wykorzystujące energię słoneczną i wodę deszczową, czy też umożliwiające ładowanie pojazdów elektrycznych. Osiedle będzie łączyć się z siecią miejskich dróg rowerowych – mówi Angelika Kliś, członek zarządu ATAL.

Aby przybliżyć śląskiej społeczności założenia projektu i perspektywy jego realizacji, deweloper uruchomił dedykowaną stronę internetową pod adresem ataltargowa.pl. Można na niej zapoznać się ze szczegółami koncepcji, zobaczyć wizualizacje, a także wziąć udział w ankiecie dotyczącej inwestycji.

Pytania kwestionariusza dotyczą między innymi rozwiązań funkcjonalnych i ogólnej dostępności infrastruktury osiedlowej dla mieszkańców czy też osób spoza tego terenu.

Jesteśmy otwarci na dialog społeczny i chętnie poznamy preferencje oraz zdanie mieszkańców na temat osiedla. Zachęcamy do kontaktu i zadawania pytań poprzez formularz. Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się zapytania będziemy publikować. Widzimy także potrzebę odniesienia się do wielu nieprawdziwych opinii i wyobrażeń o naszych planach. Na stronie poświęconej inwestycji konfrontujemy je z faktami – komentuje Angelika Kliś, członek zarządu ATAL.

Mateusz Bromboszcz, wiceprezes zarządu ATAL, mówi: Cztery lata temu, w przejrzystej procedurze przetargowej, ATAL nabył prawo użytkowania wieczystego terenu przy ul. Targowej w Chorzowie. W momencie zakupu nieruchomości była ona w bardzo złym stanie. Na jej terenie znajdowały się ruiny, pozostałości po wyburzeniach, zniszczone budynki i budowle, niezabezpieczone sieci itp. Spółka zrealizowała na nabytej nieruchomości szereg inwestycji, obejmujących m.in. badania gruntowe, prace wyburzeniowe, rozbiórkowe i porządkowe, uzbrojenie terenu, a także wzniesienie dwóch budynków usługowych. Jesteśmy przekonani, że przeznaczenie, wynikające z aktualnie obowiązującego miejscowego planu, straciło na aktualności dla nieruchomości będącej we władaniu Spółki. Korzystając ze specustawy mieszkaniowej chcemy zdefiniować to miejsce na nowo, nadając mu nowe funkcje i oddając je człowiekowi oraz przyrodzie. Na działaniu w takim trybie dodatkowe korzyści, wynikające z ustaleń z inwestorem, odnieść może także miasto. Mowa tu o budowie nowoczesnej szkoły przez i na koszt dewelopera. Takich korzyści w zwykłej procedurze planistycznej próżno szukać.

ATAL w regionie buduje m.in. kompleks ATAL Francuska Park, wieże Sokolska 30 Towers oraz powstające drapacze chmur w ramach projektów Sky+ oraz ATAL Olimpijska, który będzie najwyższym budynkiem mieszkalnym na południu Polski. Z kolei w Chorzowie przy ul. Skargi ATAL buduje kameralne osiedle Panorama Reden. Na portfolio wszystkich prowadzonych lub zakończonych inwestycji firmy ATAL w regionie składa się około 4 000 nowych mieszkań.

Oprócz górnośląskich, w aktualnej ofercie ATAL znajdują się ponadto inwestycje deweloperskie realizowane w Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Warszawie, Trójmieście i Poznaniu.

Chorzów ul Targowa

Może Cię zainteresować:

Będzie porozumienie w sprawie budowy osiedla przy Parku Śląskim

Autor: Maciej Poloczek

02/06/2022

Chorzów byłe MTK

Może Cię zainteresować:

Będą nowe osiedla przy Parku Śląskim? Władze Chorzowa chcą zmiany planów zagospodarowania przestrzennego

Autor: Maciej Poloczek

18/02/2022

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon