Urzędnicy wojewody zakwestionowali część uchwały w sprawie opłaty za pobyt w żłobku

Urzędnicy wojewody śląskiego stwierdzili częściową nieważność przyjętej przez chorzowską radę miasta nowelizacji uchwały określającej m.in. maksymalną wysokość opłat za pobyt dzieci w miejskich żłobkach. Zarzucili, że radni de facto wprowadzili ryczałt za dłuższy aniżeli wynoszący 10 godzin dziennie pobyt dziecka w żłobku, a tymczasem opłata ta powinna odpowiadać faktycznemu zakresowi świadczenia.

pixabay.com
Dziecko

Pod koniec czerwca chorzowscy radni znowelizowali uchwałę określającą m.in. wysokość opłat za pobyt dziecka w miejskich żłobkach i maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie. Za sprawą tej decyzji od 1 września miesięczna opłata za pobyt dziecka z miejskim żłobku (w wymiarze do 10 godz. dziennie) wzrośnie z poziomu 10 proc. do 15 proc. aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za płacę. Rośnie także dzienna stawka za wyżywienie (z 8 do 10 zł). W uchwale zapisano ponadto, że każda rozpoczęta godzina opieki ponad 10 godzinny wymiar dzienny kosztować będzie rodziców dodatkowe 25 zł.

Opłata dodatkowa ma charakter ryczałtu. To nie podoba się urzędnikom wojewody

I właśnie ten ostatni zapis zakwestionował nadzór prawny wojewody śląskiego (aczkolwiek nie wnosi on nic nowego w stosunku do poprzednich regulacji, gdyż w dotychczasowej uchwale z lutego 2020 r. znajdował się dokładnie taki sam zapis). W wydanym we wtorek (2 sierpnia) rozstrzygnięciu nadzorczym uznał on, że uchwała chorzowskiej rady w tej właśnie części jest niezgodna z prawem, gdyż wprowadzona opłata dodatkowa ma charakter ryczałtu.

- Tymczasem w ocenie organu nadzoru wysokość tej opłaty powinna odpowiadać rzeczywistym kosztom pobytu dziecka w żłobku, a zatem powinna być odpowiednia do kosztu świadczenia udzielanego przez gminną jednostkę organizacyjną powołaną do realizacji tego zadania stojącego przed gminą – wyjaśnia podpisana pod tą decyzją Iwona Andruszkiewicz, zastępca dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przekroczenie o minutę nie może kosztować tyle, co przekroczenie o godzinę

Jak przekonuje w wydanym przez siebie rozstrzygnięciu nadzorczym wszystkie koszty związane z prowadzeniem placówki (a więc również te, które nie zależą od faktycznej długości dziennego pobytu dziecka w żłobku) obejmuje już zasadnicza opłata miesięczna, dotycząca opieki w wymiarze do 10 godzin dziennie, a opłata dodatkowa powinna odpowiadać zakresowi świadczenia, z jakiego dziecko faktycznie korzysta.

- Mając na uwadze powyższe, zdaniem organu nadzoru brak podstaw do określenia jednakowej stawki opłaty za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dla wszystkich rodziców, których dzieci uczęszczają do żłobka. Prowadzi to bowiem do sytuacji, w której taka sama opłata naliczana jest za czas pobytu dziecka przekraczający o minutę wskazany wyżej wymiar czasu jak i za jego przekroczenie o pełną godzinę (…) W ocenie organu nadzoru opłata ta powinna zostać ustalona za okres faktycznego pobytu dziecka w żłobku, a nie za czas rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku – stwierdza Iwona Andruszkiewicz.

Żłobek

Może Cię zainteresować:

Od września będzie drożej w miejskim żłobku. Wcześniej obniżono dotację do żłobków prywatnych

Autor: Maciej Poloczek

27/06/2022

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon