negatywny rating Chorzowa

Chorzów rynek gmach Urzędu Miasta

Rating Chorzowa nadal ze wskazaniem negatywnym

Agencja Fitch Ratings utrzymała ratingi Chorzowa na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym. Chodzi o wpływ „Polskiego Ładu” na budżet miasta.