Rating Chorzowa nadal ze wskazaniem negatywnym

Agencja Fitch Ratings utrzymała ratingi Chorzowa na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym. Chodzi o wpływ „Polskiego Ładu” na budżet miasta.

Chorzów rynek gmach Urzędu Miasta

Amerykańska agencja ratingowa Fitch Ratings utrzymała międzynarodowe długoterminowe ratingi (ocenę ryzyka kredytowego) Chorzowa na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym. Dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej pozostają na poziomie „BBB-”, a długoterminowy rating krajowy na poziomie ”A”(pol).

W komunikacie z 8 kwietnia 2022 r. agencja podała, że jest to odzwierciedlenie jej niepewności co do możliwego wpływu reformy fiskalnej „Polski Ład” na budżet miasta. Ocena wydana została po wprowadzeniu zmian do rządowego programu, które obejmują m.in. obniżenie PIT z 17% do 12%.

Fitch Ratings: Zmiany w „Polskim Ładzie” dodatkowo zmniejszą dochody polskich gmin

- Przewidywane zmiany wpłyną przede wszystkim na system finansowania polskich gmin, dodatkowo zmniejszając ich dochody podatkowe, w porównaniu do sytuacji, gdyby reforma nie została wprowadzona. W przypadku Chorzowa musimy dokonać ponownej rewizji naszych scenariuszy ratingowych ponieważ zapowiedziana zmiana ustawy może doprowadzić do pogorszenia profilu finansowego miasta, a w konsekwencji wpłynąć na jego ratingi – czytamy w komunikacie agencji.

Wpływy z PIT stanowią średnio ponad 25% dochodów gmin ocenianych przez Fitch Ratings. Agencja ocenia, że subwencje i mechanizmy wyrównawcze przewidziane w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zmienionej w październiku 2021r. były niewystarczające, aby w pełni zrekompensować oczekiwany spadek dochodów z PIT.

- Na chwilę obecną trudno oszacować, czy proponowana ostatnio nowelizacja ustawy może jeszcze bardziej zwiększyć różnicę między spadkiem dochodów, a rekompensatą z budżetu państwa, ponieważ szczegółowe rozwiązania ustawy nie są obecnie znane. Gminy będą zmuszone do podjęcia dalszych działań zapobiegawczych, takich jak podwyższenie podatków i opłat lokalnych oraz ograniczenie wydatków bieżących, aby zrównoważyć ubytek dochodów – prognozuje agencja.

Według ratingu Chorzowa „średnie” są: profil ryzyka, stabilność dochodów, stabilność wydatków, elastyczność wydatków oraz zobowiązania i płynność. Jako „słabą” oceniono zdolność do zwiększania dochodów, a zdolność obsługi zadłużenia jest na poziomie „a”.

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon