Chorzów nowa droga

Chorzów przedłużenie ul Metalowców

Nowe połączenie drogowe centrum miasta z Chorzowem Starym. Ul. Metalowców ma zostać przedłużona do ul. Siemianowickiej

Władze Chorzowa planują przedłużenie ul. Metalowców do ul. Siemianowickiej. To będzie odtworzenie naturalnego połączenia drogowego Chorzowa Starego z centrum miasta i Chorzowem II. Miejski Zarząd Ulic i Mostów ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji tej inwestycji.