Chorzów najlepsze liceum

Chorzów Liceum Batorego

Najlepsze licea i technika w Chorzowie

Ogłoszono Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2022. Po uwagę brano wyniki z matur, sukcesy w olimpiadach czy wyniki egzaminu zawodowego. Które szkoły średnie w Chorzowie uznano za najlepsze?