Stypendia dla najzdolniejszych uczniów z chorzowskich szkół

Najzdolniejsi uczniowie chorzowskich szkół odebrali w środę, 3 listopada 2021 r., stypendia za wyniki w nauce w minionym roku szkolnym. Ile wynosi taka pomoc materialna?

Stypendium – jak czytamy w regulaminie jego udzielania – ma charakter pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla najzdolniejszych uczniów. Jest ono wyróżnieniem indywidualnym dla ucznia, którego zdolności, kreatywność i zainteresowania wykraczają poza program szkoły.

Ile wynosi stypendium dla najzdolniejszych uczniów chorzowskich szkół?

Wysokość stypendium w danym roku jest uzależniona od środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie Chorzowa oraz od liczby złożonych wniosków. Przyznawane jest na okres 10 miesięcy - od września do czerwca. W tym roku stypendia otrzymało 11 uczniów, a wynosi ono 300 zł miesięcznie.

– Serdecznie gratuluję naszym najlepszym uczniom oraz życzę sukcesów w kolejnych latach. To bez wątpienia efekt ogromnej pracy i wsparcia rodziców – mówił prezydent Andrzej Kotala, który wręczył stypendia wraz z wiceprezydentem Wiesławem Ciężkowskim oraz Beatą Kabzą, dyrektorem wydziału edukacji Urzędu Miasta.

Stypendia za wyniki w nauce w tym roku otrzymali: Izabela Skorupa (SP nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi), Wiktoria Piłat (SP nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi), Maria Nowak (Sp nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi), Anna Glanowska (SP nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi), Maria Fragsztajn (SP nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi), Magdalena Smoleń (SP nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi), Zuzanna Dąbrowska (SP nr 21), Mateusz Krawczyk (SP nr 24), Bartosz Piotrowski (SP Stowarzyszenia Rodzin Katolickich), Bruno Mostowy (Uniwersyteckie I LO im. Juliusza Słowackiego), Tytus Jendroszczyk (Uniwersyteckie I LO im. Juliusza Słowackiego).

Jakie są kryteria przyznawania stypendium dla najzdolniejszych uczniów z Chorzowa?

Stypendium przyznawane jest za osiągnięcia i wyniki uzyskane w poprzednim roku szkolnym. W przypadków uczniów szkół podstawowych (klasy 4 - 8) konieczna jest średnia ocen z obowiązkowych zajęć nie niższa niż 5,3 oraz tytuł laureata, finalisty przedmiotowych olimpiad dla szkół ogólnokształcących i zawodowych, umieszczonych na liście Ministra Edukacji Narodowej oraz laureata wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego Kuratora Oświaty.

W przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych średnia ocen z obowiązkowych przedmiotów nie może być niższa niż 5,0 i dodatkowo muszą mieć tytuł laureata, finalisty, uczestnika przedmiotowych olimpiad międzynarodowych; laureata, finalisty przedmiotowych olimpiad dla szkół ogólnokształcących i zawodowych, umieszczonych na liście Ministra Edukacji Narodowej oraz uczestnika etapu ogólnopolskiego przedmiotowych olimpiad dla szkół ogólnokształcących i zawodowych, umieszczonych na liście Ministra Edukacji Narodowej.

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon