Rusza 11. edycja Budżetu Obywatelskiego Chorzowa. Do wydania ponad 4 mln zł

Ponad cztery miliony złotych do wydania i cztery kategorie projektów – rusza 11. edycja Budżetu Obywatelskiego Chorzowa. Wnioski można składać od 16 czerwca do 16 lipca 2023 r.

fot. Maciej Poloczek
Rusza 11 edycja Budżetu Obywatelskiego Chorzowa Do wydania ponad 4 mln zł

W ubiegłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Chorzowa do wydania było 3,9 mln zł i były tylko dwie kategorie projektów – inwestycyjne i społeczne. W tym roku w puli jest 4,1 mln zł, a budżet podzielony jest na cztery kategorie. Najwięcej środków przeznaczono na projekty inwestycyjne – 3 mln zł, na społeczne – 400 tys. zł, zielone (to kategoria, która powróciła do budżetu) – 600 tys. zł i w nowej kategorii małe projekty „bez barier” – 100 tys. zł.

- Jesteśmy jedynym miastem w Polsce, które wprowadziło taką kategorię projektów do Budżetu Obywatelskiego, w trosce o potrzeby osób starszych, z niepełnosprawnościami lub czasowymi ograniczeniami mobilności – podkreślają w chorzowskim Urzędzie Miasta.

Wnioski do Budżetu Obywatelskiego Chorzowa można składać do 16 czerwca do 16 lipca 2023 r.

Projekty w 11. edycji Budżetu Obywatelskiego Chorzowa będzie można składać od 16 czerwca do 16 lipca 2023 r., wyłącznie drogą elektroniczną przez stronę internetową bo.chorzow.eu. Każdy mieszkaniec Chorzowa może złożyć dowolną liczbę wniosków, ale każdy z nich musi mieć poparcie co najmniej pięciu innych osób. Przy składaniu wniosków będzie można skorzystać z pomocy pracowników Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Chorzów.

Projekty inwestycyjne - obejmują działania twarde, mające charakter budowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy czy modernizacji takich elementów infrastruktury jak m.in.: place zabaw, siłownie zewnętrzne, skwery, parki, boiska, chodniki, drogi rowerowe itp. Wartość pojedynczego projektu inwestycyjnego może wynosić maksymalnie 500.000 zł.

Projekty społeczne - obejmują działania miękkie, takie jak organizacja imprez, warsztatów, szkoleń, wystaw, festiwali, zawodów sportowych itp. Wartość pojedynczego projektu społecznego może wynosić maksymalnie 80.000 zł.

Projekty zielone - obejmują działania dotyczące zieleni miejskiej, zarówno w zakresie edukacji społecznej (warsztaty i akcje edukacyjne), jak i usług wpływających na zachowanie i rozszerzanie bioróżnorodności gatunkowej w obrębie miasta: nasadzenia roślinności rodzimej na terenach zieleni miejskiej, zakładanie trawników dywanowych, zakładanie łąk kwietnych, ukwiecanie miasta poprzez dodatkowe nasadzenia roślin i kwiatów, uzupełnianie nasadzeń drzew, budowa hoteli dla owadów i budek dla ptaków. Wartość pojedynczego projektu „zielonego” może wynosić maksymalnie 100.000 zł.

Małe projekty "bez barier" - obejmują wszelkie działania ułatwiające funkcjonowanie w przestrzeni publicznej, w szczególności mające na celu zniwelowanie barier w dostępie do usług, produktów i przestrzeni dla osób starszych, z niepełnosprawnościami, o ograniczonej mobilności i percepcji, poruszających się na wózkach, niewidomych i słabowidzących, niedosłyszących, niepełnosprawnych intelektualnie, a także osób z czasowymi ograniczeniami mobilności: z urazami kończyn, poruszających się przy pomocy balkoników lub kul, rodziców z dziećmi w wózkach, kobiet w ciąży. W ramach tej kategorii projektów mieszczą się również działania informacyjne i edukacyjne mające na celu wzrost świadomości społecznej w obszarze potrzeb tych grup. Wartość pojedynczego projektu "bez barier" może wynosić maksymalnie 20.000 zł.

Budżet Obywatelski Chorzowa
Budżet Obywatelski Chorzowa
Chorzów rynek gmach Urzędu Miasta

Może Cię zainteresować:

Wyniki głosowania w 10. edycji Budżetu Obywatelskiego Chorzowa

Autor: Maciej Poloczek

28/09/2022

Chorzów Skatepark w Maciejkowicach

Może Cię zainteresować:

Nowy skatepark w Chorzowie. To inwestycja z budżetu obywatelskiego

Autor: Redakcja

05/12/2022

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon