Projekt budżetu Chorzowa na 2022 r. Jakie wpływy do kasy miasta zaplanowano?

Planowane dochody i wydatki budżetu Chorzowa na 2022 rok są o kilkadziesiąt milionów złotych niższe niż w roku 2021. W czwartek, 16 grudnia 2021 r., chorzowscy radni zajmą się projektem uchwały w tej sprawie.

Urząd Miasta Chorzów

Zgodnie z projektem uchwały budżetowej Chorzowa na rok 2022 planowane dochody miasta mają wynosić ponad 675 mln zł, a wydatki ponad 725 mln zł. To odpowiednio o ponad 80 mln zł i ponad 58 mln zł mniej niż w pierwotnej uchwale budżetowej na rok 2021. Planowany deficyt budżetu na przyszły rok, w wysokości blisko 50 mln zł, ma zostać sfinansowany z kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym i tzw. wolnych środków.

Blisko 290 mln zł na wynagrodzenia urzędników i niecałe 60 mln zł na inwestycje

Ponad 660 mln zł planowanych wydatków z budżetu miasta, to wydatki bieżące. Z tego największą część, blisko 290 mln zł, pochłoną wynagrodzenie w jednostkach budżetowych, to o blisko 14 mln zł więcej niż w planie na rok bieżący. Kolejnymi ważnymi pozycjami w budżetowych wydatkach są: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – ponad 154 mln zł, dotacje na zadania bieżące – ponad 105 mln zł czy dotacje na rzecz osób fizycznych – ponad 104 mln zł.

Czytaj także:

Nie będzie pieniędzy dla Ruchu Chorzów. Radni miasta czują się lekceważeni

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne w przyszłym roku zaplanowano w Chorzowie tylko niecałe 60 mln zł, to o 44 mln zł mniej niż w budżecie na ten rok. W projekcie budżetu znalazły się także wydatki na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w kwocie 3,7 mln zł i niecałe 60 tys. zł dla Rady Osiedla Maciejkowice.

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon