Od stycznia 2024 r. taniej za śmieci w Chorzowie. Nie jest to jednak spektakularna obniżka

Po podwyżkach będzie obniżka. Od stycznia 2024 r. w Chorzowie będzie obowiązywać niższa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Mieszkańcy zapłacą… o złotówkę mniej.

Od stycznia 2024 r taniej za śmieci w Chorzowie

W Chorzowie, podobnie jak w innych miastach, do tej pory stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi rosły z roku na rok. W marcu 2022 r. stawka podstawowa wzrosła z 26,90 zł do 28,90 zł miesięcznie za jedną osobę i z 53,80 zł na 57,80 zł za odpady, które nie są zbierane w sposób selektywny.

Rok później, w marcu 2023 r., opłaty wzrosły po raz kolejny. Stawka podstawowa (za odpady segregowane) wynosi obecnie 34,90 zł miesięcznie za osobę, z kolei opłata podwyższona (za odpady niesegregowane) 69,80 zł miesięcznie za osobę. Wtedy tłumaczono, że podniesienie opłat było konieczne w związku z rozstrzygnięciem przetargu na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów, którego koszty są znacznie wyższe niż dotychczasowe.

- Wzrost kosztów uzasadnia się konsekwencją zmian rynkowych spowodowanych wzrostem cen usług, materiałów i paliw oraz wzrostem minimalnego wynagrodzenia na co przedkłada się również konflikt zbrojny w Ukrainie oraz nienotowany do tej pory, bardzo wysoki poziom inflacji – uzasadniano podwyżkę.

Za śmieci w Chorzowie o złotówę mniej

W sierpniu 2023 r. zmieniono jednak uchwałę w sprawie opłat za gospodarowanie opłatami komunalnymi. Nowe stawki obowiązywać będą do 1 stycznia 2024 r. i wynosić będą:

  • za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 33,90 zł miesięcznie za jedną osobę.
  • za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, których właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 67,80 zł miesięcznie za jedną osobę

Wprowadzona zmiana nie wymaga złożenia nowej deklaracji. Stawki opłat zostaną przeliczone automatycznie w oparciu o dane z deklaracji obowiązującej na dzień 31 grudnia 2023 r. Z kolei od 1 stycznia 2024 r. obowiązywać będzie nowy druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Butelkomat w Carrefour

Może Cię zainteresować:

W chorzowskim Carrefourze można zarabiać na swoich śmieciach. W sklepie stanął PETfur

Autor: Maciej Poloczek

12/01/2023

Chorzów śmietnik

Może Cię zainteresować:

Znów podwyżka! Od marca drożej za śmieci w Chorzowie

Autor: Maciej Poloczek

02/02/2023

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon