Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków w chorzowskim skansenie

„Między materialnym a niematerialnym dziedzictwem kulturowym” – po takim hasłem, 25 kwietnia 2023 r., w Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” odbędą się obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków. Konferencję z chorzowskiego skansenu będzie można śledzić w serwisie YouTube.

fot. Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"
Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków w chorzowskim skansenie

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków obchodzony jest na cały świecie 18 kwietnia. Święto zostało ustanowione przez Komitet Wykonawczy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS w 1983 roku i wpisany przez UNESCO do rejestru ważnych dat o znaczeniu dla całego świata. Święto to okazja do dyskusji na temat zarządzania dziedzictwem kulturowym, oraz przybliżania lokalnym społecznościom problemów jego ochrony.

W Polsce obchody święta zabytków organizuje Narodowy Instytut Dziedzictwa. W ośmiu miejscach odbędą się spotkania osób zaangażowanych w prace na rzecz zachowania narodowego dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń. Debaty będą poruszały zagadnienia kluczowe dla systemu ochrony zabytków - od ewolucji stanu prawno-administracyjnego, poprzez systemy szczególnej ochrony na przykładach pomników historii i parków krajobrazowych, po przejawy łączenia niematerialnego dziedzictwa kulturowego z zabytkami i rolę społecznego wymiaru ochrony zabytków.

Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w województwie śląskim

Punktem wyjścia obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w województwie śląskim jest jubileusz 20-lecia Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego i 10-lecia prowadzenia listy niematerialnego dziedzictwa w Polsce. Wydarzenie koncentrować będzie się na tematyce związków niematerialnego dziedzictwa kulturowego z dziedzictwem materialnym – krajobrazem kulturowym, architekturą, tradycyjnym budownictwem czy rzemiosłem. Spotkanie odbędzie się 25 kwietnia 2023 r. w Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, a jego temat brzmi „Między materialnym a niematerialnym dziedzictwem kulturowym”.

- W trakcie spotkania zaprezentowana zostanie zarówno tematyka samej Konwencji w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, jak również studia przypadków poświęcone wykorzystaniu niematerialnego dziedzictwa do tworzenia narracji muzealnej na przykładzie Muzeum Hutnictwa w Chorzowie czy związków szopkarstwa z krajobrazem kulturowym Krakowa – informują organizatorzy.

„Między materialnym a niematerialnym dziedzictwem kulturowym” - 25 kwietnia 2023 r. godz. 11:00, Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”

 • 11:00 – Otwarcie spotkania
  dr Anna Czerwińska-Walczak, Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa
  Paulina Cius-Górska, p.o. Dyrektora Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”
 • 11:30 – Konwencja UNESCO 2003 w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.
  Wpis elementu na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości - zagrożenia i zobowiązania depozytariuszy, Joanna Cicha-Kuczyńska, Radca ds. UNESCO, Departament Ochrony Zabytków, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • 11:50 – Dziedzictwo, jako zasób który łączy materię z tradycją – studium przypadków, Agata Mucha, Pracownia Terenowa NID w Katowicach
 • 12:10 – Szopkarstwo krakowskie – pierwszy Polski wpis na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa ludzkości, co mówi o mieście i jego zabytkach, dr Andrzej Iwo Szoka, Kierownik Centrum Interpretacji Niematerialnego Dziedzictwa Krakowa, Muzeum Krakowa
 • 12:30 – Społeczne konteksty misji Muzeum Hutnictwa w Chorzowie, Adam Kowalski, Dyrektor Muzeum Hutnictwa w Chorzowie
 • 13:30 – Debata Między materialnym a niematerialnym dziedzictwem kulturowym
  dr hab. Kinga Czerwińska, prof. UŚ, Instytut Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
  Łukasz Konarzewski, Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków
  dr Beata Piecha-van Schagen, Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"
  Katarzyna Sadowska-Mazur, Kierownik zespołu ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego, NID

Spotkanie będzie dostępne online na kanale YouTube TV NID.

Artystyczne spojrzenia różne

Może Cię zainteresować:

„Artystyczne spojrzenia różne”. Wystawa chorzowskiej grupy Krajcok’12

Autor: Redakcja

17/04/2023

Planetarium Śląskie

Może Cię zainteresować:

Dni Ziemi w Planetarium Śląskim. Będą specjalne pokazy i koncert

Autor: Redakcja

13/04/2023

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon