Dla kogo jest PIT-28?

PIT-28 to deklaracja podatkowa, która jest przeznaczona dla tzw. ryczałtowców. Są to osoby, które płacą stałą stawkę podatku niezależnie od kosztów uzyskania przychodu. Kto może zdecydować się na ryczałt, czy warto wybrać tę formę opodatkowania i jak rozliczyć ją przy pomocy PIT-28?

Dla kogo jest PIT-28?

Kto powinien rozliczać PIT-28?

Deklaracja PIT-28 to – obok druków takich jak PIT-37 czy 36 – jeden z najpowszechniejszych formularzy do rozliczania podatku dochodowego. Dla kogo przeznaczony jest wniosek numer 28? Z tego dokumentu powinny skorzystać osoby, które wybrały opodatkowanie w formie ryczałtu dla przychodów ewidencjonowanych.

Mogą to być zarówno przedsiębiorcy osiągający przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, jak i spółki cywilne bądź jawne, w których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne. Z rozliczenia przy pomocy ryczałtu i deklaracji PIT-28 mają prawo skorzystać również ci, którzy prowadzą przedsiębiorstwa w spadku.

Każdy ze wspomnianych podmiotów może zostać ryczałtowcem, o ile jego przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 2 mln euro. Limit obliczany jest według średniego kursu euro, który Narodowy Bank Polski ogłosił na pierwszy dzień roboczy października ubiegłego roku.

Ponadto należy dodać, że ryczałtowa forma rozliczenia pozostaje dostępna także dla osób fizycznych, które uzyskują przychody z tytułu najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Jedynym warunkiem, który determinuje możliwość skorzystania z takiego rozwiązania, jest to, że kontrakt przekazania w użytkowanie swojego majątku nie może być zawarty w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Jak wygląda rozliczenie w formie ryczałtu? Najważniejsze informacje

Ryczałt to specyficzna forma rozliczenia, która bardzo wyróżnia się na tle innych metod odprowadzania podatku dochodowego. Najważniejszą informacją na temat ryczałtu jest to, że w jego ramach opłaca się określony procent od przychodu i to niezależnie od kosztów jego uzyskania. Stawki w przypadku tego typu opodatkowania nie są jednolite dla wszystkich płatników, a ich wysokość zależy od rodzaju prowadzonej działalności.

Najwyższy podatek, jaki może obowiązywać ryczałtowca, wynosi 17% i ma zastosowanie przy wykonywaniu prac w ramach wolnych zawodów. Natomiast na najniższe stawki ryczałtowe mogą liczyć osoby uzyskujące przychody ze sprzedaży produktów roślinnych oraz zwierzęcych, które nie są przetworzone przemysłowo i pochodzącą z własnej uprawy, hodowli lub chowu. W takim przypadku podatek wynosi jedynie 2%.

Ryczałt na tle innych form opodatkowania wyróżnia również to, że przy tym sposobie rozliczania od dochodu nie można odliczyć poniesionych kosztów. Tę niedogodność rekompensuje jednak znacznie uproszczony system prowadzenia księgowości.

Czy ryczałt jest opłacalny?

Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie dotyczące tego, czy ryczałt jest opłacalną formą rozliczenia. Na atrakcyjność takiego opodatkowania wpływa wiele czynników i dlatego trzeba dokładnie przeanalizować zalety oraz wady ryczałtu na przykładzie konkretnego rodzaju działalności.

Zresztą, żadna forma opodatkowania nie jest na tyle uniwersalna, aby można było uznać ją za korzystną dla każdej osoby. Z tego względu przed podjęciem decyzji o sposobie rozliczania swojej działalności warto zasięgnąć pomocy u doradcy podatkowego.

Ulgi podatkowe przy ryczałcie

Przed wyborem ryczałtu jako formy opodatkowania należy sprawdzić, czy ten sposób rozliczenia nie wyklucza pewnych ulg. Ryczałtowcy mają bowiem ograniczoną pulę odliczeń, które mogą wykorzystać przy składaniu deklaracji podatkowej.

Z tego względu korzystanie z ryczałtu czasami jest mniej opłacalne niż płacenie podatku liniowego lub stawki z ogólnej skali podatkowej. Artykuł ze strony internetowej www.pit.pl/pit-28/ wskazuje, że taka sytuacja ma miejsce, chociażby w przypadku programistów spełniających warunki do uzyskania ulgi IP Box.

Jest to preferencja podatkowa, którą można wykorzystać przy handlu usługami opartymi o prawa własności intelektualnej. Zatem z IP Box mają szansę skorzystać osoby sprzedające prawa do oprogramowania komputerowego albo kodu źródłowego. Dzięki tej uldze zapłacą jedynie 5% podatku dochodowego.

Jednak nie otrzymają takiej stawki, jeśli będą rozliczać się przy pomocy ryczałtu. Ta forma opodatkowania wyklucza bowiem możliwość uzyskania odliczenia z tytułu IP Box. Programiści na ryczałcie będą musieli zapłacić podatek według stawki w wysokości 12% lub 8,5% (w zależności od świadczonych usług IT).

Terminy rozliczeń dla ryczałtowców – do kiedy złożyć PIT-28?

Osoby, które zdecydują się na rozliczenie w formie ryczałtu, muszą pamiętać, że deklarację podatkową PIT-28 za rok 2023 trzeba złożyć w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia 2024 r.

Jeśli ktoś zapomni wysłać druk przed ostatecznym terminem, to powinien jak najszybciej nadrobić tę zaległość. W takim przypadku do PIT-u dodatkowo trzeba dołączyć czynny żal, czyli wytłumaczenie informujące o powodach opóźnienia w dostarczeniu wniosku.

Jak rozliczyć PIT-28? Załączniki do wniosku

Podczas rozliczania PIT-28 warto pamiętać, że do tej deklaracji jest kilka załączników, które w określonych przypadkach należy wypełnić i złożyć razem z podstawowym drukiem. Mowa tu o dodatkach takich jak:

  • PIT-28B – przeznaczony dla podmiotów deklarujących przychody spółek cywilnych lub jawnych, które są rozliczane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
  • PIT/O – stworzony z myślą o podatnikach, którzy chcą rozliczyć ulgi prorodzinne, odliczenia na internet czy darowizny;
  • PIT/D – załącznik dla osób, które rozliczają nabyte w latach ubiegłych ulgi budowlane;
  • PIT-2K – przeznaczony dla tych, którym przysługują ulgi odsetkowe związane z kredytem zaciągniętym na cele mieszkaniowe;
  • PIT-WZR – dla podatników rozliczających wierzytelności bądź zobowiązania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon