Budżet Chorzowa na rok 2024. „Nie będzie łatwy”

Projekt budżetu Chorzowa na rok 2024 zakłada dochody w wysokości ponad 835 mln zł, a wydatki na poziomie ponad 894 mln zł. Deficyt w wysokości blisko 60 mln zł ma zostać sfinansowany z kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Budżet Chorzowa na 2024 r

W czwartek, 14 grudnia 2023 r., radni będą głosować w sprawie budżetu Chorzowa na 2024 rok. W projekcie uchwały ustalono planowane dochody budżetu Chorzowa w wysokości 835 699 325 zł, a łączną kwotę planowanych wydatków na 894 607 865 zł.

- Prognozowany wynik budżetu na 2024 rok zamyka się wartością ujemną, co oznacza że przyszłoroczny budżet zamyka się deficytem w wysokości 58.908.540,20 zł. Jego poziom jest uwarunkowany przez wydatki inwestycyjne. W relacji do dochodów wysokość deficytu stanowi 7,05 %. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu, zgodnie z przedłożonym projektem uchwały budżetowej, będzie kredyt inwestycyjny ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) – czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej.

W 2023 dochody budżetu według projektu uchwały wynosiły 719 252 561 zł, po zmianach 811 476 803 zł. Z kolei wydatki według uchwały miały wynosić 823 753 478 zł, a po zmianach 917 142 768 zł.

Ponad 16 mln zł na akcje Ruchu Chorzów?

W wydatkach bieżących zaplanowany na rok 2024 największą część budżetu, ponad 580 mln zł, pochłoną wydatki bieżące jednostek budżetowych. W tym blisko 392 mln zł to planowane wydatki na wynagrodzenia i naliczane od nich składki.

W planie wydatków majątkowych zapisano ponad 103 mln zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Jest też ponad 16 mln zł na „zakup i objęcie akcji i udziałów”. Ten planowany wydatek zapisany został w dziale „Kultura fizyczna”, więc najpewniej chodzi o zakup kolejnych akcji Ruchu Chorzów, bądź skonwertowaniu na akcje udzielonych klubowi pożyczek.

„Budżet roku 2024 nie będzie łatwy”

W uzasadnieniu do uchwały czytamy, że „budżet roku 2024 nie będzie łatwy, głównie w związku z brakiem subwencji rozwojowej na przyszły rok co skutkuje koniecznością pokrycia niezbędnych wydatków przychodami z planowanego kredytu”. Subwencja rozwojowa w poprzednich latach miała kompensować ubytki budżetu związane z spadkiem dochodów z podatku PIT.

- Z uwagi na niedostateczną kwotę dochodów oraz ze względu na wysoką inflację, po stronie wydatków nastąpiły ogromne ograniczenia przekładające się na spadek ilości świadczonych usług, a co za tym idzie spadek jakości życia mieszkańców – czytamy w uzasadnieniu.

Z danych opracowanych przez Związek Miast Polskich wynika, że po zmianach w podatku PIT wprowadzonych przez rząd PiS, budżet Chorzowa stracił od roku 2019 kwotę ponad 170 mln zł, a rekompensaty w okresie 2021-2023 wyniosły nieco ponad 86 mln zł.

Gdzie 100 mln zł na stadion Ruchu Chorzów Przecież premier Morawicki obiecał

Może Cię zainteresować:

Gdzie są obiecane pieniądze na stadion Ruchu Chorzów? Premierowi Morawieckiemu zostało kilka dni

Autor: Maciej Poloczek

08/12/2023

Nabór wniosków o wynajem mieszkań w SIM Śląsk w Chorzowie

Może Cię zainteresować:

Kolejny nabór wniosków o wynajem mieszkań w SIM Śląsk w Chorzowie

Autor: Redakcja

04/12/2023

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon