ZUS wprowadził ulgi dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem

Przedsiębiorcy, którzy w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, mają problemy z opłaceniem należności wobec Zakładu Usług Społecznych mogą skorzystać z zawieszenia lub odroczenia płatności.

Zus

Według informacji podanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przedsiębiorcy, którzy zawarli już ZUS umowę o rozłożenie zadłużenia na raty bądź odroczenie terminu płatności, mogą skorzystać z uproszczonych form pomocy:

  • odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.,
  • zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

Przedsiębiorca musi wskazać jak epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację firmy

Żeby skorzystać z ulg należy złożyć odpowiedni wniosek – dla osób prowadzących pełną księgowość lub niepełną księgowość. Wniosek można złożyć w placówce ZUS, przesłać pocztą lub za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

We wniosku należy wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową prowadzonej firmy i brak możliwości opłacenia należności w terminie. Jeżeli w ciągu trzech miesięcy sytuacja finansowa przedsiębiorcy nie ulegnie poprawie, będzie mógł wystąpić z wnioskiem o renegocjację zawartej umowy.

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon