Zmiany w Radzie Nadzorczej Ruchu Chorzów S.A.

Zarząd Ruch Chorzów S.A. poinformował o zmianach w Radzie Nadzorczej spółki. Kto teraz wchodzi w jej skład?

Ruch chorzow erka

- Zarząd „RUCHU” Chorzów S.A. z/s w Chorzowie (zw. dalej Spółką lub Emitentem) informuje, iż w wyniku podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zmienił się skład Rady Nadzorczej Emitenta – czytamy w komunikacie.

Z funkcji członków Rady Nadzorczej spółki Ruch Chorzów odwołano: Zbigniewa Piątka, Michała Tarnawskiego i Damiana Żyłę. Jednocześnie do rady powołano: Mateusza Grzecha, Daniela Recka, Piotra Małeckiego i Przemysława Biskupa.

Kim są nowi członkowie Rady Nadzorczej spółki Ruch Chorzów?

W komunikacie o zmianach w Radzie Nadzorczej spółki Ruch Chorzów przestawiono także sylwetki jej nowych członków.

Mateusz Grzech to absolwent prawa na Uniwersytecie Śląskim. Od dziewięciu lat prowadzi własną kancelarię adwokacką i specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych. Jest także przewodnikiem terenowym po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

Daniel Reck ukończył prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 2008 r. jest współwłaścicielem kancelarii adwokackiej „Duraj Reck i Partnerzy” i koncentruje się na obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. Od 2020 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Plasma System S.A.

Piotr Małecki jest m.in. absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach, gdzie ukończył kierunek Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Zawodowo był związany m.in. z Wojewódzkim Parkiem Kultury i Wypoczynku gdzie sprawował funkcję zastępcy dyrektora marketingu i sprzedaży ds. Wesołego Miasteczka. Od 2013 roku pełni funkcję prezesa Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o. o., jest także zastępcą przewodniczącego Rady Nadzorczej ADM Serwis Sp. z o.o., a w latach 2017-2019 był już członkiem Rady Nadzorczej Ruch Chorzów S.A.

Przemysław Biskup ukończył Wyższą Szkołę Zarządzania w Częstochowie i studia podyplomowe na Akademii Polonijnej w Częstochowie w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Obecnie jest dyrektorem ds. inwestycji, transportu i zakupów w Fabryce Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupy Kapitałowa Fasing S.A.

Obecnie Rada Nadzorcza Ruchu Chorzów S.A. składa się z 7 członków:

  • Krzysztof Łyczykowski
  • Marcin Mańka
  • Marcin Stokłosa
  • Mateusz Grzech
  • Daniel Reck
  • Piotr Małecki
  • Przemysław Biskup

fot. Ruch Chorzów

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon