Zima w Chorzowie: Odśnieżanie chodników – co jest obowiązkiem miasta, a co mieszkańców?

Zima przypomniała o sobie w Chorzowie z całą mocą, chorzowska policja przypomina więc o odśnieżaniu chodników. Co należy do obowiązków miasta, a co mieszkańców?

Chodnik odsniezanie

Po kilku latach „chudych” zima przypomniała o sobie i – jak pokazują prognozy pogody – tym razem szybko nas nie opuści. Jedni się cieszą, a inni… mają więcej pracy.

- Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach nakłada na właścicieli nieruchomości obowiązek uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości – przypomina chorzowska policja.

Kto jest odpowiedzialny za odśnieżenie chodnika?

Jeżeli chodnik położony jest wzdłuż posesji i przylega do granicy działki za jego odśnieżanie odpowiada właściciel lub zarządca nieruchomości. Zgodnie z prawem stan chodnika musi być bezpieczny dla użytkowników. Należy go więc nie tylko odśnieżać, ale także usuwać z niego lód, błoto czy inne zanieczyszczenia. Niedopełnienie tych obowiązków zagrożone jest karą.

- Mówi o tym nie tylko ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (kara grzywny) czy prawo budowlane (kara grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności), ale także kodeks wykroczeń. Zgodnie z art. 117 kto nie utrzymuje czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy, podlega karze grzywny do 1 500 złotych albo karze nagany – podkreślają policjanci.

Dodatkowo osoba, która odpowiedzialna jest za utrzymanie chodnika może również ponieść odpowiedzialność cywilnoprawną za wypadki, do których na takim chodniku dojdzie.

Kiedy nie trzeba odśnieżać chodnika?

Jeżeli pomiędzy chodnikiem a granicą nieruchomości jest pas zieleni, wówczas za jego odśnieżanie odpowiada miasto. Podobnie jest w przypadkach, gdy chodnik nie leży przy granicy nieruchomości lub gdy gmina pobiera opłaty za postój lub parkowanie samochodu w miejscu przeznaczonym na ruch pieszy.

Policja przypomina także o obowiązku odśnieżania dachów i usuwaniu sopli lodowych, które również stanowią poważne zagrożenie dla życia i zdrowia.

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon