Zajezdnia tramwajowa w Chorzowie Batorym została uznana za zabytek

Zespół zabudowy zajezdni tramwajowej w Chorzowie Batorym został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego – poinformował Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach.

Zespół zabudowy zajezdni tramwajowej, przy ul. Inwalidzkiej 5 w Chorzowie Batorym, składa się z: budynku administracyjnego, budynku warsztatu, budynku wozowni oraz budynku dawnej kuchni. Do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego został wpisany 6 maja 2022 r., pod numerem A/980/2022.

Zajezdnia tramwajowa w Chorzowie Batorym powstała w latach 1929 - 1930

Zajezdnia została zaprojektowana dla Śląskich Kolejek Spółka Akcyjna w Katowicach i powstała w latach 1929 - 1930. - We wrześniu 1929 r. nowa zajezdnia składała się z 8-stanowiskowej hali stojącej po stronie zachodniej, z możliwością przedłużenia i rozszerzenia od południa o 8 dodatkowych stanowisk. Na północ od niej prowadził tor do hali warsztatów na 8 stanowisk. Obie hale wzniesiono w konstrukcji żelaznej – czytamy w komunikacie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach.

Elewacje wykonano z kolorowo fugowanej czerwonej cegły. Wzbogacały je charakterystyczne ciągi okien, a na wieży planowano zamontować zegar. W piwnicach umieszczono m.in. garaże autobusowe oraz garaż na samochód osobowy i kotłownię. Na wyższych kondygnacjach umieszczono magazyny, a nad klatką schodową w wieży zbiornik na wodę. W bocznych pomieszczeniach funkcjonowała kuźnia, stolarnia i warsztat elektrotechniczny, a na piętrze pomieszczenia socjalne.

- Wykonawcą prac budowlanych była firma Górnośląskie Towarzystwo Budowlane S.A. w Wielkich Hajdukach (ul. Długa 53). Obliczenia statyczne wykonała Sp. Akc. Elewator z Katowic – inż. Pamnitz lub Zygmunt Glüksman. Być może on był też autorem całego projektu. Konstrukcję żelazną budynku i dachu wykonała Fabryka Maszyn „Transport” daw. Jan Martin Sp. z o. p. w Wielkich Hajdukach – informuje Urząd Ochrony Zabytków.

Równocześnie powstały także budynki: biurowy i mieszkalny na prawo od bramy wjazdowej. W 1943 r. dobudowano nową halę zajezdni oraz piętro na cele biurowe i magazynowe na tyłach hali warsztatowej. Powstał też m.in. barak dla robotnic i pomieszczenia socjalne dla kobiet. Kolejne rozbudowy miały miejsce po II wojnie światowej i do 2006 r. funkcjonowała tam zajezdnia tramwajowa. Później obiekt został przekształcony w Zakład Usługowo Remontowy, mieście się tam także siedziba spółki Tramwaje Śląskie.

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon