Za co odpowiada marszałek województwa? Możesz zapytać!

Wiele osób nadal nie wie za co odpowiada marszałek województwa i jakie ma kompetencje. Często tak funkcja mylona jest z funkcją wojewody i odwrotnie. Swoje wątpliwości można rozwiać podczas Q&A, czyli serii pytań i odpowiedzi z Jakubem Chełstowskim, marszałkiem województwa śląskiego.

Urzadmarszal

Wojewoda jest przedstawicielem rządu w województwie i powołuje go premier. Zaś marszałek województwa stoi na czele zarządu województwa, czyli organu wykonawczego samorządu i jest powoływany przez sejmik województwa.

Wojewoda czy marszałek?

Wojewoda to przede wszystkim organ nadzoru nad wszystkimi jednostkami samorządu terytorialnego (województwem, powiatami i gminami). Bada m.in. legalność podejmowanych uchwał. Jest także zwierzchnikiem organów administracji rządowej w województwie i koordynuje zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa oraz zarządzania kryzysowego.

Marszałek województwa stoi na czele zarządu województwa, czyli jest odpowiednikiem premiera w samorządzie wojewódzkim. Marszałek organizuje prace zarządu i całego urzędu marszałkowskiego, kieruje także bieżącymi sprawami województwa reprezentuje je na zewnątrz. Samorząd województwa odpowiada m.in. za drogi wojewódzkie, szpitale czy instytucje kultury. Odpowiada także za rozdział regionalnych środków z funduszy unijnych.

Zapytaj marszałka województwa śląskiego

Każdy zainteresowany działaniami samorządu wojewódzkiego i marszałka województwa może zapytać o szczegóły z nimi związane. Pytania możne przesyłać w wiadomości prywatnej na facebookowej stronie Śląskie. Pozytywna energia. Film z odpowiedziami marszałka Jakuba Chełstowskiego zostanie opublikowany 22 listopada o godz. 18.00.

fot. Google

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon