Wprowadzono zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miasta Chorzów

Urząd Miast Chorzów znów otwarty dla mieszkańców. W części wydziałów przywrócono bezpośrednią obsługę stron.

Ch um chorzow

Przywrócono bezpośrednią obsługę w części wydziałów Urzędu Miasta Chorzów

Mieszkańcy Chorzowa, po telefonicznym umówieniu terminu wizyty, mogą bezpośrednio załatwić urzędowe sprawy w wydziałach: Spraw Obywatelskich (Referat Komunikacji, Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych), Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, Zasobów Komunalnych, Podatków i Opłat Lokalnych, Usług Komunalnych i Ekologii oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników urzędu wprowadzono zasady ograniczonego poruszania się po urzędzie:

  • sprawy związane z rejestracją pojazdów i prawami jazdy załatwiane będą wyłącznie w Pawilonie C pod estakadą
  • sprawy związane z dowodami osobistymi i ewidencją ludności załatwiane będą w budynku Urzędu Miasta w pokojach nr 7, 9 i 11. Ta część parteru budynku będzie odizolowana od reszty gmachu. Mieszkańców chcących załatwić te sprawy proszeni są, by kierować się do urzędu od ulicy Jagiellońskiej
  • sprawy związane z czterema pozostałymi wydziałami wymienionymi w punktach 2,3,4,5 załatwiane będą wyłącznie na parterze, w holu głównym, gdzie powstały cztery stanowiska do bezpiecznej obsługi mieszkańców. Stanowiska te wyposażone są w przegrody, zapewniające odpowiednie odległości między stronami.

Pozostałe wydziały chorzowskiego magistratu obsługują mieszkańców zdalnie

Pozostałe wydziały Urzędu Miasta Chorzów obsługują mieszkańców telefonicznie lub za pośrednictwem narzędzi elektronicznych (mail, skype, epuap). Dokumenty można składać do urny stojącej w przedsionku urzędu.

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon