Statuetka

W Chorzowie wręczono statuetki Chłopca z Łabędziem

W piątkowy wieczór, 2 października, w Chorzowskim Centrum Kultury odbyła się Miejska Inauguracja Roku Kulturalnego. Podczas uroczystości wręczono nagrody prezydenta miasta w dziedzinie kultury. W tym roku Statuetki Chłopca z Łabędziem trafiły do trzech osób.

W kategorii osiągnięć twórczych nagrodzono dwie osoby – pisarkę i poetkę Sabinę Waszut oraz aktora-śpiewaka Jana Marię Dygę. Za upowszechnianie kultury statuetka trafiła do Jolanty Motyki – wieloletniej dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 w Chorzowie, a obecnie zastępcę dyrektora Chorzowskiego Centrum Kultury.

Sabina Waszut to pisarka, poetka, recenzentka, organizatorka spotkań literackich i propagatorka śląskiej kultury. Jest autorką takich powieści jak „Rozdroża”, „W obcym domu”, „Zielony bifyj” czy „Bar na starym osiedlu”, a akcja tej ostatniej powieści toczy się w Chorzowie. Jest laureatką konkursów poetyckich i literackich. Twórczo związana jest z chorzowskim „Portem poetyckim”.

Jan Maria Dyda jest aktorem-śpiewakiem, który sam siebie określa mianem „Synek z Hajduk”. Śpiewał m.in. w Zespole Pieśni i Tańca „Śląsk”, w Operetce Warszawskiej, Operze i Operetce w Bydgoszczy czy Operetce Gliwickiej. Od wielu lat angażuje się w działalność społeczną na niwie kulturalnej, a z chorzowskim ewangelickim chórem „Cantate” występował w kraju i za granicą.

Jolanta Motyka jako dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 w Chorzowie stworzyła z placówki prężny, dzielnicowy ośrodek kultury, integrujący lokalną społeczność. W roku 2000 szkoła – jako pierwsza w Polsce – przyjęła imię Stanisława Hadyny, założyciela i kierownika artystycznego Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, a w kolejnych latach rozwijała ideę współpracy „szkół hadynowskich”. W roku 2011 została zastępcą dyrektora Chorzowskiego Centrum Kultury, gdzie
angażuje się m.in. w ideę rozwijania amatorskiego ruchu teatralnego. Jest m.in. współinicjatorką reaktywacji Teatru Reduta Śląska jednego z najstarszych teatrów amatorskich w Polsce.

fot. FB/Chorzowskie Centrum Kultury

czytaj dyskusję

czytaj więcej:



Polecamy: