Taksówki w Chorzowie będą droższe? Radni ustalą nowe ceny maksymalne za przewóz

Za taksówkę w Chorzowie zapłacimy o połowę drożej? Wszystko na to wskazuje. W porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta Chorzów znalazł się projekt uchwały w sprawie ustalenia cen maksymalnych za przewozy taksówkami.

fot. freepik.com
Taxi

Obowiązujące w Chorzowie maksymalne stawki za przewozy taksówkami zostały ustalone przez radnych w kwietniu 2018 r. Zgodnie z uchwałą opłata początkowa nie może wynosić więcej niż 7 zł, za 1 km w stawce taryfowej 1 (od godz. 6.00 do 22.00) - 3 zł, za 1 km w stawce taryfowej 2 (od godz. 22.00 do 6.00 oraz w niedziele i dni świąteczne) - 4 zł, a maksymalna opłata za godzinę postoju to 50 zł.

Taksówkarze z Chorzowa chcieli uwolnienia cen

Jak informują chorzowscy urzędnicy w marcu tego roku Zrzeszenie Transportu Prywatnego wystąpiło do przewodniczącego Rady Miasta z wnioskiem o uchylenie uchwały w sprawie maksymalnych stawek. Uzasadniano to "nieprzewidywalną sytuacją gospodarczo-polityczną na rynku paliwowym i rosnącymi kosztami prowadzonej działalności gospodarczej".

- Po analizie wniosku oraz mając na względzie ochronę klientów, zasadne wydaje się podniesienie maksymalnych cen, a nie ich całkowite uwolnienie. Na zaproponowane maksymalne ceny za przewozy taksówkami na terenie miasta Chorzów zgodę wyraziło Zrzeszenie Transportu Prywatnego w Katowicach, Samorząd Terenowy w Chorzowie – czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały.

Zgodnie z projektem uchwały najbardziej, bo aż o połowę, może wzrosnąć opłata za przewóz taksówkami w nocy i w dni swiąteczne. Z kolei opłata początkowa i za przewóz w stawce „dziennej” o około 30%.

Maksymalne ceny za przewóz taksówkami na terenie Chorzowa zaproponowane w projekcie uchwały:

  • opłata początkowa - 9 zł
  • opłata za 1 km drogi w stawce taryfowej 1 - 4 zł
  • opłata za 1 km drogi w stawce taryfowej 2 - 6 zł
  • opłata za 1 godzinę postoju w stawce taryfowej 1 i 2 - 60 zł

Jeżeli chorzowscy radni przyjmą nowe stawki maksymalne, to uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

AKTUALIZACJA, 28. 04. 2022 r.:

Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie nowych maksymalnych cen za przewóz taksówkami na terenie Chorzowa.

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon