PKP

Stacja Chorzów Miasto przed modernizacją

Szybciej i bezpieczniej koleją ze Śląska w kierunku portów morskich. ZKA od Katowic do Tarnowskich Gór

Modernizacja linii kolejowej nr 131 z Chorzowa do Zduńskiej Woli to jeden z największych projektów kolejowych realizowanych w kraju. Inwestycja podzielona została na cztery odcinki i obejmuje swoim zasięgiem dwa województwa – śląskie oraz łódzkie. Projekt zapewni pasażerom lepszą jakość podróżowania, a także usprawni przewóz towarów koleją ze Śląska w kierunku portów morskich. Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.