Monografia Chorzowa

Historia miasta na kilku tysiącach stron Ukazał się V tom Monografii Chorzowa

Historia miasta na kilku tysiącach stron. Ukazał się V tom Monografii Chorzowa

Od ukazania się pierwszego tomu Monografii Chorzowa minęło sześć lat. Teraz ukazał się jej piąty tom, który wieńczy ten cykl wydawniczy. Zatytułowany jest: W Polsce Ludowej (1945-1989). Do opowiedzenia pozostały jeszcze najnowsze dzieje miasta.