historia wpkiw

Park Śląski

"Państwa zachodnie budują narzędzia śmierci, a my będziemy mieli park". Jak WPKiW walczył o pokój

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku narodził się w grudniu 1950 roku. W tym samym czasie Stalin przygotowywał się do III wojny światowej. Podporządkowanie Polski ZSRR nie tylko nie pozostało bez wpływu na koncepcję utworzenia WPKiW, ale i się do niego przyczyniło. Narodzinom Parku towarzyszyła też charakterystyczna dla tej epoki otoczka ideologii i propagandy.