Specjalne stanowiska w pawilonie na Rynku dla uchodźców z Ukrainy. Tam złożą wniosek o numer PESEL

Od 16 marca, zgodnie ze specustawą o pomocy dla Ukraińców, uchodźcy mogą składać wnioski o nadanie numeru PESEL. W Chorzowie zorganizowano specjalne stanowiska tylko dla nich.

UM Chorzów
Punkt Chorzów Rynek

Od środy 16 marca, zgodnie z zapisami specustawy, uchodźcy z Ukrainy mogą wystąpić do urzędu gminy (w przypadku miast na prawie powiatu - do urzędów miast) o nadanie numeru PESEL. Posiadanie takiego numeru ułatwia korzystanie z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej czy założenie firmy w Polsce. Jednocześnie ze złożeniem wniosku o nadanie nr PESEL uchodźcy mogą też założyć profil zaufany, który umożliwia załatwianie wielu spraw urzędowych przez internet.

Specjalne punkty w miastach tylko dla uchodźców

Miasta w aglomeracji śląskiej przygotowały się do możliwych kolejek, otwierając dodatkowe punkty wydawania nr PESEL, przeznaczone tylko dla uchodźców. W Chorzowie takie biuro zorganizowano w pawilonie C pod estakadą, na chorzowskim Rynku. Dotychczas w tym miejscu działał punkt rejestracji pojazdów. Od 16 marca sprawy związane z rejestracją pojazdów będzie można załatwić w budynku Urzędu, w pokojach 137 i 138

- Trzy dedykowane wyłącznie dla Ukraińców stanowiska są dostępne w godzinach pracy Urzędu. W przypadku dużego obciążenia punkt otwarty będzie również w sobotę - informuje Urząd Miasta w Chorzowie.

Urząd Miasta w Chorzowie jest czynny od poniedziałku do środy w godz. 7.30-15.00, w czwartki od 7.30 do 17.00 a w piątki od 7.30 do 13.00.

To sytuacja tymczasowa, urzędnicy oceniają, że potrwa około 2 tygodnie, aż większość uchodźców przebywających w Chorzowie dostanie numery PESEL.

Urzędnicy spodziewają się długich kolejek w tych punktach w pierwszych dniach przyjmowania wniosków o nadanie PESEL-u i apelują o odłożenie wizyty o kilka dni. Zwłaszcza, że nie jest możliwe wcześniejsze umówienie się na wizytę w takim punkcie. Trzeba stać w kolejce.

Kto i jak może dostać numer PESEL

Numer PESEL może otrzymać każdy obywatel Ukrainy, który przybył po 24 lutego 2022 r. do Polski bezpośrednio z Ukrainy, w związku z działaniami wojennymi, i złoży wniosek do dowolnego urzędu gminy.

We wniosku trzeba podać takie dane jak:


  • imię i nazwisko,
  • data i miejsce urodzenia,
  • kraj urodzenia i obywatelstwo,
  • data wjazdu do Polski,
  • ukraiński numer ewidencyjny – jeśli dana osoba go posiada.

Osoby, które chcą uzyskać także profil zaufany, dodatkowo zobligowane są do podania adresu e-mail i polskiego numeru telefonu.

By złożyć wniosek konieczne jest posiadanie przy sobie dokumentu, który potwierdzi dane podane we wniosku i tożsamość osoby składającej wniosek. Jeżeli ktoś nie posiada takiego dokumentu, może złożyć wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Bezpłatne zdjęcia dla uchodźców

Niezbędne jest także kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość). Specustawa pozwala gminom finansować bezpłatne zdjęcia dla uchodźców. Tak jest też w Chorzowie. Darmowe zdjęcia wykonuje fotograf przy Jagiellońskiej, tuż koło Rynku. Urząd Miasta podpisał też umowy z innymi fotografami w mieście: m.in. z Fotopryzmat przy ul. Wandy 40, z zakładami przy ul. Wolności 27a, ul. Dąbrowskiego 17, ul. Wrocławskiej 11.

Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku

Wypełniony wniosek wraz z potrzebnymi dokumentami oraz zdjęciem trzeba przynieść osobiście do punktu wydawania numerów. Urzędnik na miejscu pobierze odciski palców. Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku (ale musi mieć zrobione zdjęcie) ‒ z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie. Od dzieci, które nie ukończyły 12 roku życia, nie pobiera się odcisków palców. Na wniosku należy złożyć własnoręczny podpis. Wydanie tego dokumentu jest bezpłatne. Numer PESEL zostaje nadany na miejscu.

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon