Remonty dróg w Chorzowie. Na jakim etapie są prace na ulicach: 3 Maja, Hajduckiej i Powstańców?

Niekończąca się opowieść – tak nie tylko kierowcy mówią o remontach na ulicach: 3 Maja, Hajduckiej i Powstańców w Chorzowie. Każda z tych inwestycji jest mocno opóźniona. Zapytaliśmy więc w Urzędzie Miasta i Tramwajach Śląskich na jakim są obecnie etapie i kiedy mogą się zakończyć.

Z trzech dużych drogowo-tramwajowych inwestycji w Chorzowie najwięcej emocji budzi przebudowa ulicy 3 Maja. Nic w tym dziwnego. Prace na tej ulicy były najbardziej oczekiwane, a opóźnienie było już... na starcie robót. Z uwagi na odwołania proces przetargowy w tym przypadku trwał bowiem aż półtora roku. Ostatecznie prace ruszyły w listopadzie 2019 r., a inwestycja miała być gotowa do końca 2021 r.

Co dotąd zrobiono na ul. 3 Maja w Chorzowie?

Do dziś (15 lutego 2022 r.) w pełni gotowy jest właściwie tylko jeden odcinek ul. 3 Maja – od ul. Składowej do granicy ze Świętochłowicami. Ułożono tam już dwa nowe tory i wykonano większość robót drogowych. - Ruch kołowy i pieszych odbywa się po wyremontowanych nawierzchniach – podkreśla Kamil Nowak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Chorzów.

Na pozostałej części ulicy na razie jest położony tylko jeden tor, po stronie północnej. Prace drogowe zostały w większości zrealizowane po stronie numerów parzystych na odcinku od ul. Katowickiej do ul. Floriańskiej i ruch odbywa się tam północną częścią jezdni. Na odcinku Floriańska – Janasa, po stronie numerów parzystych, są m.in. nowe chodniki i zatoki postojowe, a po stronie numerów nieparzystych trwają roboty związane m.in. z wymianą sieci gazowej. Z kolei na odcinku od ul. Janasa do ul. Składowej trwają prace związane z wykonaniem miejsc postojowych, chodników i ścieżki rowerowej.

Na odcinku od ul. Składowej do ul. Katowickiej, po północnej stronie, pozostał jeszcze przede wszystkim montaż słupów trakcyjnych, zawieszenie trakcji i roboty wykończeniowe. Po stronie południowej jest dużo więcej pracy, to m.in. ułożenie warstw konstrukcyjnych pod torowisko, ułożenie betonowych płyt torowych, zamontowanie szyn, zalanie szyn masami zalewowymi i prace związane z siecią trakcyjną.

Kiedy skończą się prace na ul. 3 Maja?

Aktualnie obowiązujący termin zakończenia realizacji zadania w zakresie tramwajowym to 30 czerwca 2022 r., ale – jak poinformował Andrzej Zowada, rzecznik prasowy spółki Tramwaje Śląskie – już wiadomo, że nie zostanie od dotrzymany. - Generalny wykonawca wskazuje dwa podstawowe elementy wpływające na opóźnienia w realizacji zadania - brak na rynku mas zalewowych do zalewania szyn w okresie od 06.2021 do 10.2021 oraz trwające prace związane z przebudową instalacji podziemnych przez zewnętrznych gestorów sieci, co jest poza kontraktem – dodaje Zowada.

Kamil Nowak - rzecznik Urzędu Miasta Chorzów - dodaje, że opóźnienia w realizacji robót wynikały z konieczności przebudowy dodatkowych niezewidencjonowanych wcześniej kabli elektroenergetycznych oraz teletechnicznych. Prace – jak dodaje rzecznik – powinny się zakończyć w tym roku.

Termin zakończenia prac na ul. Hajduckiej nie zostanie dotrzymany

Na ul. Hajduckiej termin zakończenia prac to 31 marca 2022 r. Jednak wiadomo już, że też nie zostanie dotrzymany. Do tej pory w większości gotowy jest odcinek od ul. Dąbrowskiego do ul. Dobrodzieńskiej – tam pozostały jedynie roboty trakcyjne. Najwięcej prac związanych z nowym torowiskiem jest jeszcze na odcinku od ul. Dobrodzieńskiej do al. BoWiD. Jest tam także wykonywana podbudowa jezdni.

Na ul. Powstańców prace w zakresie tramwajowym zostały już prawie zakończone i przywrócono ruch tramwajowy. Wykonano tam także większość chodników i miejsc postojowych po stronie numerów nieparzystych. Trwają prace po stronie numerów parzystych, gdzie wykonano już przyłącza kanalizacyjne i wymieniana jest sieć gazowa. Po zakończeniu tych robót zostaną wznowione roboty drogowe.

- Termin zakończenia prac przewidywany jest na czerwiec tego roku. Drobne opóźnienia w realizacji inwestycji wynikają, tak jak w przypadku ul. 3 Maja, z konieczności przebudowy dodatkowych niezewidencjonowanych wcześniej kabli elektroenergetycznych oraz teletechnicznych – tłumaczy Kamil Nowak z Urzędu Miasta Chorzów.

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon