Remont torowiska w ciągu al. Bojowników o Wolność i Demokrację w Chorzowie już niebawem

Przed nami remont torowiska tramwajowego w ciągu al. Bojowników o Wolność i Demokrację w Chorzowie. Prace powinny rozpocząć się już 25 października w poniedziałek. Z powodu remontu wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym. Sprawdź gdzie.

Obraz 2021 10 22 161609

Remont wszystkich prac związanych z remontem torowiska tramwajowego w ciągu al. Bojowników o wolność i Demokrację w Chorzowie, ma rozpocząć się około godziny 8. Robotami objęty zostanie odcinek jezdni położony pomiędzy skrzyżowaniem z ulicami Armii Krajowej, Szpitalną i skrzyżowaniem z ulicą Racławicką.

Ze względu na zakres prowadzonych prac wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu:

  • w ciągu al. BoWiD na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ulicami Armii Krajowej, Szpitalną i skrzyżowaniem z ulicą Racławicką wprowadzony zostanie zakaz ruchu pojazdów (za wyjątkiem dojazdu do posesji i pojazdów budowy). Wjazd na odcinek objęty robotami możliwy będzie wyłącznie z kierunku skrzyżowania al. BoWiD z ulicą Racławicką,
  • pomiędzy skrzyżowaniem al. BoWiD z ulicami Armii Krajowej, Szpitalną i skrzyżowaniem al. BoWiD z ul. Racławicką wyznaczone zostaną objazdy prowadzone ulicami Racławicką i Wita Stwosza,
  • wyznaczony zostanie objazd z kierunku skrzyżowania al. BoWiD z ulicami Armii Krajowej, Szpitalną w kierunku drogi wojewódzkiej nr 902 (relacja do Gliwic) ulicami Armii Krajowej i Dąbrowskiego,
  • wyznaczony zostanie objazd z kierunku skrzyżowania al. BoWiD z ulicami Armii Krajowej, Szpitalną w kierunku drogi wojewódzkiej nr 902 (relacja do Katowic) ulicą Armii Krajowej do granicy z m. Katowice.

Jak podaje MZUiM Chorzów, na czas prowadzonych robót zmienione zostaną trasy linii autobusowych oraz wyznaczone nowe lokalizacje przystanków. Informacje o zmianach można znaleźć na stronie Zarządu Transportu Metropolitalnego w Katowicach.

Subskrybuj chorzowski.pl

google news icon